Hospitaler og laboratorier

Hospitaler, laboratorier og apoteker er storforbrugere af vand. Disse brancher kræver vand af høj kvalitet til arbejdet med autoklaver, destillationsanlæg, scannere, ultralydsapparater, titrering, laboratorieopvask, bækkenskyllere, medicinfremstilling, dental units, dialyse og mange andre primære opgaver.

Men også til sekundære opgaver, som f.eks. kedel- og storkøkkendrift, er der et stort behov for vand af høj kvalitet.

Double-pass omvendt osmoseanlæg med en ydelse på 0,5 m³/h.
 

Mange behov - flere løsninger

Vi har leveret vandbehandlingsanlæg til en lang række opgaver inden for sundhedssektoren, og på de fleste danske hospitaler nyder man godt af vores driftssikre anlæg. Vores double-pass omvendt osmoseanlæg til produktion af demineraliseret vand er et ofte efterspurgt produkt, fordi der er dobbelt sikkerhed for vandets kvalitet. Med double-pass omvendt osmoseanlæg opfyldes kravene til både den europæiske og amerikanske norm for "purified water".

 

STFA blødgøringsanlæg til produktion af skyllevand
 

Eksempel på anlægsopbygning på hospital

Skitsen illustrerer princippet i vandbehandling til hospitaler. Illustrationen er generel, men der er forskellige kombinationsmuligheder, som fastlægges i det enkelte tilfælde. Kontakt os for mere information.

Læs også

 

 

Links