Varme- og kraftvarmeværker

Vandbehandling til den kollektive varmeforsyning er et af vores centrale forretningsområder.

Korrekt vandbehandling sikrer en problemfri drift og optimal økonomi. Behovet omfatter spædevand til kedelanlæg på kraftvarmeværker samt spæde- og cirkulationsvand til fjernvarmeområdet.

Dimensionering

Et fornuftigt valg af vandbehandlingsanlæg kræver kendskab til en lang række parametre, som er forskellige fra projekt til projekt. Med kendskab til disse parametre kan vores erfarne ingeniører være behjælpelige med at vælge det korrekte anlæg og med at beregne drifts-
omkostningerne.

International erfaring

SILHORKO leverer vandbehandling til varme- og kraftvarmeværker i hele verden. Som din samarbejdspartner kan vi tilbyde rådgivning og installationer på et højt teknologisk niveau, herunder
PLC-styring.

Kedelspædevand til højtryksdampturbine. Vandkvaliteten overholder VGBs retningslinier for vand til dampkedler med tilladeligt driftstryk over 68 bar.

Læs også

 

Links