Demineraliseret vand uden brug af kemikalier
- let og bekvemt

SILEX- og EUREX-anlæg anvendes til at fremstille demineraliseret vand af højeste kvalitet. Konceptet er udviklet med fokus på brugervenlighed, idet anlæggene regenereres eksternt og ikke på selve brugsstedet.

Vand i topkvalitet

Anlæggene er mixed-bed anlæg, idet de indeholder en blanding af opladede kation- og anionbyttere. Ved passage gennem ionbyttermassen ombyttes vandets opløste salte med henholdsvis brint- og hydroxylioner. Resultatet bliver saltfrit vand af høj kvalitet med en ledningsevne på under 0,1 µS/cm.

Ultra rent vand med SILEX

Ekstern regeneration

Selve regenerationen foregår på vores regenerationscentral i Stilling. Beholderen/patronen med opbrugt kapacitet sendes til regereration hos os, hvorefter beholder/patron med nyregenererede ionbyttere returneres til kunden. Man undgår derfor at komme i kontakt med kemikalier på brugsstedet. Samtidig er anlæggene lette at betjene og håndtere, hvilket du kan læse om under hver serie.

Kvalitetsovervågning og kvalitetskontrol

Vandets ledningsevne - og dermed dets kvalitet - angives løbende på en elektrisk ledningsevnemåler. Når den ønskede kvalitetsgrænse overskrides, skal ionbyttermassen regenereres, hvorefter anlægget er driftsklart igen. Der kan leveres ledningsevnemålere med eller uden mulighed for alarmudtag. Som garanti for at regenerationen er foløbet optimalt, foretager vi inden forsendelse en grundig kvalitetskontrol. Med denne kontrol opnår du sikkerhed for, at dit vand er af højeste kvalitet. SILHORKO er derfor ensbetydende med tryghed.

Pladsbesparende

Princippet om ekstern regeneration er pladsbesparende, da du ikke skal opbevare kemikalier og regenerationstanke på brugsstedet. Samtidig er det en god driftsøkonomisk løsning, fordi man undgår at investere i det relativt kostbare udstyr, som anvendes ved regeneration.

Ultra rent vand med EUREX
 


Silex I C (NYHED - ERSTATTER I B)
Ydelse op till 2 l/min
Patron system
PE filterhus
Integrereret ledningsevnemåler

 


Silex II B
Ydelse op til 5 l/min
Patron system

 

 
Ultra rent vand med SILEX 11 og 21


SILEX 11 og 21

Ydelse: Op til 7 l/min.
Beholderen er udført i rustfrit stål med håndtag.
Leveres med betjeningspanel.

 
Ultra rent vand med EUREX og EUREX-H


EUREX og EUREX-H

Ydelse: Op til 14 m³/h.
Beholder på transportramme.
Leveres med betjeningspanel.

Læs også

 

Links