SILEX 1 C

Et SILEX-anlæg producerer demineraliseret vand af meget høj kvalitet ved hjælp af ionbytning. Når kapaciteten er brugt op, sendes patronen retur til SILHORKO for at blive regenereret.

Produktion af demineraliseret vand med vand fra hanen

En stor fordel med denne type anlæg er, at den kan producere demineraliseret vand af meget høj kvalitet med vand direkte fra hanen/vandværket. SILEX-vand har en ledningsevne på under 0,1 µS/cm. Det er 70-100 gange højere kvalitet end destilleret vand.

Anlægsbeskrivelse

Et komplet SILEX anlæg består af en beholder, en filterpatron og en ledningsevnemåler, som kontinuerligt viser ledningsevnen på det producerede vand. SILEX patronen indeholder en blanding af kation- og anion ionbyttere, også kaldet mixed-bed, med en bestemt kapacitet. Anlægget producerer op til 2 liter demineraliseret vand per minut, og kan med fordel udbygges med en buffertank for periodevis større forbrug. Beholderen er udført i PE.

Nogle eksempler på anvendelse af denne type anlæg kan være produktion af batterivand til truck, laboratorievand og til brug ved tandlæger.

Ledningsevnemåler

På afgangen er der integreret en Secon V3-10 ledningsevnemåler, der konstant måler og viser ledningsevnen på det udgående vand. En lav ledningsevne, og dermed en høj kvalitet, er et tegn på at vandet indeholder meget få mineraler og salte.

Ekstern regeneration af SILEX-patroner

Over tid stiger ledningsevnen på det producerede vand, og på et tidspunkt bliver det for højt til det ønskede brug. Herefter skal ionbytterne regenereres. Regeneration onsite kræver teknisk udstyr, brug af kemikalier og neutralisering af skyllevandet. Med SILEX-systemet undgås dette ved at returnere den opbrugte patron til SILHORKO, hvor den bliver regenereret. For at undgå afbrydelse af vandflowet, kan du opbevare ekstra køreklare SILEX-patroner onsite. På den måde skal du ikke vente til den regenererede patron kommer retur.

 

SILEX 1C: Ledningsevnemåleren viser kontinuerligt kvaliteten på det producerede vand.

Læs mere:

 

Links