SILEX II B

SILEX-vand anvendes ofte i stedet for destilleret vand. En regeneration på brugsstedet ville medføre en uforholdsmæssig stor investering, en tidskrævende arbejdsindsats, problemer med de ætsende regenerationsvæsker og neutralisation af spildevand.  

Systemet er specielt udviklet til brugere med behov for demineraliseret vand af højeste kvalitet, og som ikke ønsker at opbevare og håndtere regenerationskemikalier (syre og lud) på brugsstedet, f.eks. skoler, tandlæger, trykkerier, laboratorier og fotolaboratorier. 

Anlægsbeskrivelse

Anlægget består af filterhus, rørsystem, patron og ledningsevnemåler. Filterhuset og rørsystem er udført i kunststof mens rørsystemer, taphaner mv. er udført i PVC. Ionbytterne opbevares i en strømpelignende patron, som sendes til regeneration ("genopladning"), når kapaciteten er opbrugt.

Anlægget er udstyret med en ledningsevnemåler, som kontinuerligt angiver den aktuelle ledningsevne.

Anlægget anvendes i fast installation med fuldt vandværkstryk på maksimalt 6 bar.  

Ekstern regeneration

Systemet er baseret på regeneration på vores regenerationsstation i Stilling. De regenererede ionbyttere sendes i form af patroner. Patronen med opbrugt kapacitet sendes til regeneration, hvorefter en ny patron med regenererede ionbyttere returneres. Udskiftning af patronerne tager kun få minutter og systemet sikrer en enkel betjening. Under Læs også kan du se, hvordan du udskifter patronen i SILEX II B anlægget. 

 
 

Læs også

 

Links