Fjernvarmevand

Optimalt spæde- og cirkulationsvand er afsaltet og afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og passende alkaliseret med få kemikalier. Respekteres disse forhold ikke, er der risiko for tæringer og belægninger i installationer med fare for rørbrud og forkortet levetid på anlægget.

NYHED: Membranafgasser, en kemikaliefri teknologi til fjernelse af ilt. Se her.

Spædevands- og delstrømsafsaltning

Både spædevands- og delstrømsafsaltning dækkes af SILHORKOs program af standardprodukter. Blødgøring, afsaltning, afiltning og alkalisering indgår alle som elementer i vores løsninger.

Rentabel investering

Listen over direkte og målbare fordele er lang ved investering i et vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO. Blandt fordelene er: Mindre korrosion, herunder mindsket risiko for bio-korrosion, reduceret kemikalieforbrug og forøget anlægslevetid.

Spædevand til fjernvarmesystem bestående af omvendt osmoseanlæg til 15 m³/h samt blødgøringsanlæg som forbehandling til fjernelse af calcium og magnesium.
 

Partikelfiltrering i fjernvarmesystemer

 
Delstrømsfiltrering med posefilter med magnetindsats på fjernvarmesystemet.
Delstrømsfiltrering med posefilter med magnetindsats på fjernvarmesystemet.

 

Partikelfiltrering i fjernvarmesystemer

Fjernelse af partikler og slam fra fjernvarmevandet reducerer risikoen for nedbrud og korrosion, og forlænger levetiden på varmemålere, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter i fjernvarmesystemet. En effektiv og kontinuerlig løsning er partikel-filtrering ved hjælp af et SILHORKO posefilter med magnetindsats.

Ulemper forbundet med partiker i fjernvarmevand

  • Pakdåser i cirkulationspumper og fjernvarmemålere kan tage skade.
  • Den korrosionsbeskyttende magnetithinde i rørledningen kan blive nedbrudt.
  • Virker slibende og dermed ødelæggende på fjernvarmekomponenter.

Delstrømsfiltrering

Posefiltre anvendes til delstrøms-filtrering i fjernvarmesystemer.

En delstrøm på 5-10% af cirkulationsvandet filtreres i et posefilter, som fjerner slam og eventuelle korrosionsprodukter.

Optimal filtrering med magnetindsats

Magnetindsatsen er effektiv til opsamling af små, magnetiske partikler, der typisk ikke vil blive tilbageholdt i en filterpose. Et posefilter med magnetindsats giver derfor samlet set den mest optimale filtrering.

Forbedret magnetindsats

Forbedrede magnetstave med stor ydeevne og kapacitet. Magnetindsatsen er indbygget i låget til posefilteret. Låget passer til alle eksisterede løsninger, hvilket gør en opgradering let og billig i forhold til at skulle udskifte hele posefilteret.

Læs også

 

Links