Fjernvarmevand

Optimalt spæde- og cirkulationsvand er afsaltet og afiltet (uden ilt), fri for mekaniske urenheder og passende alkaliseret med få kemikalier. Respekteres disse forhold ikke, er der risiko for tæringer og belægninger i installationer med fare for rørbrud og forkortet levetid på anlægget.

NYHED: Membranafgasser, en kemikaliefri teknologi til fjernelse af ilt. Se her.

Spædevands- og delstrømsafsaltning

Både spædevands- og delstrømsafsaltning dækkes af SILHORKOs program af standardprodukter. Blødgøring, afsaltning, afiltning og alkalisering indgår alle som elementer i vores løsninger.

Rentabel investering

Listen over direkte og målbare fordele er lang ved investering i et vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO. Blandt fordelene er: Mindre korrosion, herunder mindsket risiko for bio-korrosion, reduceret kemikalieforbrug og forøget anlægslevetid.

Spædevand til fjernvarmesystem bestående af omvendt osmoseanlæg til 15 m³/h samt blødgøringsanlæg som forbehandling til fjernelse af calcium og magnesium.
 

Download: Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker

Vi har samlet vores kompetencer og mere end 80 års erfaring indenfor vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Find inspiration i den ny brochure og søg mere viden via link til hjemmeside under de enkelte emner.

Klik på billedet for at downloade brochure (PDF)

Læs også

 

Links