Vandbehandling til dampkedler og højtryksdampturbine

Korrekt vandbehandling er et centralt element i bestræbelserne på at opnå problemfri og økonomisk kedeldrift samt optimal dampkvalitet. Ulemper forbundet med dannelse af kedelsten, korrosion, hyppige udblæsninger og højt kemikalieforbrug kan hurtigt få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Individuelle behov

SILHORKO har stor ekspertise i at fjerne problemer med drift af dampkedler. Løsninger sammensættes ud fra individuelle behov. Læs mere under de enkelte punkter under Læs også, hvor du også kan se et eksempel på en anlægsopbygning.

Dobbelt pass omvendt osmose DPRO 02-16/12 med et flow på 2,5 m3/h.

Optimal driftsøkonomi

Øget levetid på kedelanlæg samt reduceret korrosion og kemikalieforbrug sikrer en bedre driftsøkonomi. Kontakt os for en beregning af driftsomkostninger og tilbagebetalingstid ved nyinvestering.

Kedelspædevand til højtryksdampturbine. Løsning bestående af UPCORE demineraliseringsanlæg, CO2 aflufter og mixed-bed. Meget lave værdier for ledningsevne og kiselsyreindhold.

Læs også

 

Links