Farmaceutisk industri

I den farmaceutiske industri indgår vand i selve produktet, i fremstillingsprocessen og til rengøringsformål. Der stilles derfor høje krav til vandets kvalitet.

I den farmaceutiske industri indgår vand i selve produktet, i fremstillingsprocessen og til rengøringsformål, hvorfor der stilles høje krav til vandets kvalitet. Vandværksvands kvalitet er utilstrækkelig, idet indholdet af salte, organisk stof, partikler og mikroorganismer forurener eller ødelægger produkter og processer. Procesvand til den farmaceutiske industri skal være vand af meget høj kvalitet og samtidig opfylde de myndighedskrav, som den valgte farmakopé stiller til det valgte vandbehandlingsudstyr. 

SILHORKO følger nøje udviklingen i kravspecifikationerne til den farmaceutiske industri. Det betyder, at vi til stadighed sikrer, at vores kunder får en professionel rådgivning og sparring ved valg af vandbehandlingsudstyr, så der ikke hersker tvivl om rigtigheden af det valgte vandbehandlingsudstyr.

I mange processer anvendes både blødgjort og afsaltet vand, der sikrer en ensartet vandkvalitet, som er til gavn for slutproduktet og den endelige validering.

Målrettet behandling

Salte, partikler, organisk stof, humus og mikroorganismer fjernes ved membranfiltrering, og som ekstra sikkerhed mod mikroorganismer kan der installeres UV-desinficeringsanlæg og sterilfiltre.

Rørsystemer

Den farmaceutiske industri kan stille store krav både til det udstyr, som er i forbindelse og i berøring med sit procesvand, og til de tilhørende rørsystemer. Det rette design er afgørende for slutproduktets kvalitet, og designfasen stiller derfor store krav til de konstruktionsmæssige udformninger, så den bedste løsning bliver valgt. Materialevalget afhænger både af anvendelsesformålet samt de kravspecifikationer, som kunden stiller til produktet. SILHORKO tilbyder rørsystemer udført i alle kendte standardmaterialer (PP, PP-N, PVDF, rustfrit stål AISI 316), men hvor det er muligt, tilpasser vi materialet til kundens behov.

Validering

SILHORKO leverer alle vandbehandlingsanlæg med standardvalideringsprogram og -dokumentation, og vi tilpasser dokumentationen efter kundens ønsker og behov.

Kundespecifikke løsninger og optimal driftsøkonomi

SILHORKO leverer komplette vandbehandlingsløsninger til opgaver inden for den farmaceutiske industri, og vores erfarne salgsingeniører hjælper dig med at sammensætte det optimale vandbehandlingsanlæg ud fra oplysninger om produktanvendelse, levetid, driftsøkonomi og miljøprofil. Korrekt behandlet vand er med til at sikre produkternes kvalitet, holdbarhed og udseende.

Læs også

 

Links