Ledig stilling // 7. marts 2022

Projektleder til fremtidens drikkevandsløsninger

Silhorko-Eurowater A/S er førende på markedet for vandbehandlingsanlæg og bygger på en lang tradition for driftssikkerhed og høj kvalitet. I november 2020 blev vi en del af Grundfos familien og ser ind i en særdeles spændende vækst. Derfor udvider vi nu vores stærke projektlederteam med endnu en stilling til at dække vores vandværksprojekter på Sjælland.

Med base på vores kontor i Hillerød bliver du en del af et erfarent og meget engageret team i vandværksafdelingen. Vi er 21 kolleger bestående af salgsingeniører, projektledere, montører og opstartsteknikere. Sammen dækker vi alle vores vandværksprojekter i Danmark med udgangspunkt fra Hillerød og Stilling.

Du vil opleve et særdeles tæt samarbejde på tværs af organisationen med indkøbs-, produktions-, konstruktions- og automationsafdelingen.

Rent drikkevand er altid målet, men udgangspunktet kan være meget forskelligt hos det enkelte vandværk. Du vil opleve en stor bredde i løsningerne, ligesom projekterne omfatter helt nye vandværker såvel som opgraderinger og moderniseringer af eksisterende vandværker.

Du får en enestående mulighed for at arbejde med entreprise projektafvikling i kombination med teknologier inden for kemi, vandhydraulik, automatik og maskinteknik i en og samme løsning.

Dine opgaver

Med ansvar for projektledelsen fra ordreoverdragelse til afleveringsforretning vil du i denne rolle komme helt tæt på ledelsen og bestyrelsen i det enkelte vandværk, og din opgave som rådgiver igennem hele projektfasen er afgørende for den endelige succes.

Du vil få brug for stærke projektlederkompetencer, for med sikker hånd at planlægge og lede projekterne i samarbejde med bygherre, rådgivere, underentreprenører, salgsingeniører, projekt- ingeniører, montører og opstartsteknikere.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Projektledelse fra start til slut
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og underentreprenørudbud
 • Styring af tilbudsindhentning, forhandling og kontrahering med underentreprenører
 • Planlægning og udarbejdelse af tidsplaner samt ledelse af byggepladser, maskin- og el- installationer
 • Planlægning og styring af installationsopgaver i samarbejde med bygherre, rådgivere, underentreprenører, salgsingeniør og montører
 • Styring af projektøkonomi i samarbejde projektingeniører og salgsingeniør
 • Byggetilsyn og afholdelse af byggemøder med rådgivere, bygherre og underentreprenører
 • Planlægning og styring af test, opstart og indregulering af færdig anlæg i samarbejde med opstartsteknikere, underleverandører og kunden
 • Afholdelse af afleveringsforretning, 1 års og 5 års gennemgang
 • Kvalitetssikring efter Silhorko standarder og ISO 9001
 • Dokumentation og CE-mærkning af tekniske anlæg
 • Intern efterkalkulation og projektevaluering

Dine kvalifikationer

Vi søger en proaktiv projektleder, som vinder tillid igennem troværdighed og forståelse for de udfordringer, kunden står med. Erfaring med projektering og ledelse fra bygge- og anlægs projekter vil give dig et solidt afsæt for succes i jobbet. Erfaring fra vandbranchen eller fødevareindustrien vil give dig hjemmebanefordel, men det er ikke et krav.

Vi forestiller os, at du har:

 • Mere end 3 års erfaring som projekt- og byggeleder for entreprise projekter
 • En uddannelse som bygningsingeniør, bygningskonstruktør, maskiningeniør eller maskinmester
 • Erfaring med generel Dansk lovgivning for byggeri, AB18 og ABT18, indsigt i tilbudsloven for forsyningsvirksomheder er en fordel
 • En uddannelse som sikkerhedskoordinator
 • Rutine med arbejdsmiljø på byggepladser
 • God forståelse for rådgiverrollen og stærke evner for at bygge relationer
 • Øje for at få et projektteam til at spille maksimalt sammen
 • Gode sprogkompetencer i dansk og engelsk, såvel mundtligt som skriftligt

Fremtid med gode løn- og arbejdsforhold

Vi tilbyder dig et alsidigt job med stor personlig frihed under ansvar i en international virksomhed i hastig vækst. Omgangstonen er uformel, og berøringsfladen stor, da opgaverne løses i samarbejde på tværs af organisationen.

Du vil komme til at arbejde under gode ansættelsesforhold:

 • sundhedsordning
 • frivillig frokostordning
 • firmapension
 • fleksible arbejdstider
 • relevant efteruddannelse

Vandbehandling er en stor udfordring, og vi vil naturligvis sørge for, at du opnår de bedste kompetencer igennem træning og sparring med kolleger. Har du brug for at bygge på dine projektleder kompetencer, støtter vi op om det.

Yderligere information

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arne Chr. Koch på tlf. 50 60 24 17 eller ako.dk@silhorko.dk eller Lotte Christensen på tlf. 27 24 75 29 eller loc@slaterconsult.com.

Din ansøgning

Rekutteringen varetages af vores rekrutteringspartner Slater Consult. Her kan du læse mere om stillingen og ansøge direkte.

Vi modtager meget gerne din ansøgning hurtigst muligt, idet vi løbende afholder samtaler.

Silhorko-Eurowater A/S behandler vand. Vand, som vi alle drikker. Vand, der opvarmer vores huse. Vand, som indgår som hovedingrediens i mange af de fødevarer vi indtager, herunder øl. Vand, som bliver til damp. Vand, som anvendes til rengøring osv. Vi kan ikke leve uden vand, og det skal være rent. Er rent vand din fremtid?

keyboard_arrow_up