Fra rådgivning til komplet vandværk

 

SILHORKO tilbyder dig rådgivning og vejledning, udarbejdelse af uforpligtende tilbud og forslag, dimensionering og projektering, forberedelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud, afholdelse af licitation, tilsyn og gennemførelse af projekt samt aflevering til bygherren. For at sikre den længste levetid på din investering, tilbyder vores serviceafdeling regelmæssige besøg og service af dit anlæg. Vores servicefolk står altid klar med råd og vejledning.

Kort sagt: Alt fra rådgivning til komplette vandværker.

Vores kompetencer spreder sig over en bred palette, hvor vi kan levere hele løsningen eller blot en delentreprise. Det er muligt at samarbejde med os gennem hele processen fra første skitse til efterfølgende service og vedligehold eller blot i forbindelse med f.eks. levering af trykfilteranlæg eller nyt fyldningsmateriale. Det er op til dig!

 


Rådgivning

I SILHORKOs vandværksafdeling har vi indsamlet praktisk proceserfaring med behandling af såvel grundvand som overfladevand. Vi er i kraft heraf i stand til at tilbyde kompetent rådgivning og vejledning gennem hele processen.

Som et nødvendigt udgangspunkt inden vi går i gang med en opgave, tilbyder vi gratis vandanalyse foretaget på eget laboratorium.

Vi er behjælpelige med opstilling af uforpligtende skitseforslag, kapacitetsberegning, dimensionering samt løsningsforslag.

 


Salg

Vores løsning sammensættes ud fra kundens ønsker. Vi kan være totalleverandør for opførelse af nyt, nøglefærdigt vandværk inkl. vandværksbyggeri. Vi kan tage vare på en hoved- eller delentreprise.

Endelig har vi stor erfaring, når det gælder renovering og/eller modernisering af eksisterende vandforsyningsanlægsanlæg.

 


Projektering

På vores tegnestue sørger vi for, at der bliver udarbejdet nødvendige tegninger, der er i overensstemmelse med kundens ønsker og behov.

Desuden kan vores vandværksafdeling hjælpe med myndighedsgodkendelse, afholdelse af licitation, planlægning og koordinering, arrangere eller bistå ved byggemøder og byggetilsyn.

Endelig sørger vi naturligvis for al nødvendig dokumentation.

 


Produktion

Med produktionshaller i Stilling og egen beholderfabrik kan vi tilbyde automatiske anlæg, som seriefremstilles i fleksible modulsystemer. Vores trykfiltre fremstilles på Eurotank i Harlev, som er certificeret til at leve op til kravene i CE lovgivningen.

Produkterne er af meget høj kvalitet. Løsninger, materialevalg og processer optimeres til stadighed i tæt samarbejde med vores leverandører.

SILHORKO producerer driftssikre og kvalitetssikrede anlæg, der kan afsendes inden for kort tid efter bestilling.

 


Installation og opstart

Montage, afprøvning og indkøring kan foretages af SILHORKO, men kan også overlades til en lokal VVS installatør eller lignende.

Vi tilbyder gerne at bistå ved selve afprøvningen og indkøringen på projekter installeret af tredjemand. Herved sikres, at de vandbehandlingstekniske problemstillinger løses helt efter forskrifterne - og herved kan vi også garantere for selve vandbehandlingsprocessen.

 


Service

Det er vores erfaring, at forebyggende vedligeholdelse betaler sig. Med en serviceaftale til få tusinde kroner årligt kan du sikre vandværkets drift og minimere udgifterne til vedligeholdelse. Aftalen tilpasses det enkelte vandværks behov, som afdækkes ved en gennemgang af vandværket sammen med den driftsansvarlige.  Vi har for tiden serviceaftaler med mere end 500 vandforsyninger i Danmark.
Kontakt vores erfarne teknikere fra service- eller vandværksafdelingen for mere information om en gennemgang af vandværket og indholdet i vores serviceaftaler.

Læs også

 

Links