Fjernelse af ammonium

Kilde

Ammonium kan være tegn på mikrobakteriologisk aktivitet i vandet og kan stamme fra gødning, forurening eller være geologisk betinget.

Løsning

Ammonium omdannes ved en biologisk betinget nitrifikationsproces til nitrit og videre til nitrat.

Processen kræver stort iltforbrug og tilstrækkeligt med filtermateriale, der består af kvartssand eller et porøst kalkbaseret filtermateriale.

Drikkevandets indhold af ammonium kan reduceres ved hjælp af en biologisk proces, hvor ammonium omdannes til nitrat via nitrit. Processen kræver indgående kendskab til korrekt vandbehandling.

Læs også

 

Links