Fjernelse af bakterier

UV-desinfektion af drikkevand. Sjælsø Vandværk har etableret UV-behandling som en ekstra sikkerhed mod mikrobiologisk forurening
UV-desinfektion af drikkevand. Sjælsø Vandværk har etableret UV-behandling som en ekstra sikkerhed mod mikrobiologisk forurening


 

Kilde til bakterier i drikkevandet

For at måle mængden af bakterier i drikkevand, analyserer man kimtallet. Herved forstås det totale antal bakterier, der er fundet ved dyrkning ved henholdsvis 22 og 37°C. Ved 22°C findes bakterier, der normalt ikke er sygdomsfremkaldende. Kimtallet ved 37°C indikerer fremmede bakterier, som ofte er sygdomsfremkaldende. Derfor skal dette tal være lavt. Mikrobiologisk vækst, som forekommer i drikkevand, kan bestå af blandt andet bakterier, vira, alger og svampe.

Løsning = UV-desinfektionsanlæg

Bakterierne begrænses effektivt med ultraviolet lys, idet mikroorganismer er meget følsomme over for UV-lys. Med en bølgelængde på 254 nm (nanometer) dræber UV-lyset bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. Desinfektion med UV-lys kan anvendes til stort set alle vandtyper.

Læs mere om UV anlæg.

Læs også

 

Links