2 x 60 m³/h ultrarent vand til kraft- varmeværk
- vandbehandling i 6 x 40' containere

Det originale vandbehandlingsanlæg blev leveret i 1970 og en opgradering var påkrævet. Da kunden ikke havde mere ledig plads og ønskede, at minimere installationsarbejdet på brugsstedet så meget som muligt, blev det besluttet, at bestille et vandbehandlingsanlæg indbygget i seks 40’ containere.

Installationsarbejdet på brugsstedet blev dermed reduceret til kun, at omfatte rør og el forbindelser mellem containerne.

Vandbehandlingsanlægget består af to produktionslinjer med hver 3 containere:

Råvand -> filtrering i container # 1 -> Omvendt osmose i container #2 -> EDI i container # 3 -> ultra rent vand 

2 x 60 m³ ultra rent vand til kraft- varmeværk - vandbehandling i container (klik på billedet for at downloade referencen)
2 x 60 m³ ultra rent vand til kraft- varmeværk - vandbehandling i container (klik på billedet for at downloade referencen)
 

Container # 1

40 fods container med vandbehandling bestående af iltning og filtrering i trykfilteranlæg type TFB 20, PPA belagt. Anlægget har en kapacitet på 90 m³/h.

 

Container # 2

64 m³/h demineraliseret vand produceret i et omvendt osmose anlæg. Et antiscale doseringsanlæg er også installeret i containeren.

 

Container # 3

EDI anlæg med en kapacitet på 60 m³/h ultrarent vand, med en meget lav ledningsevne og indhold af kiselsyre til produktion af spædevand til dampkedel og injektionsvand til gasturbine.

Rørsystemet til det behandlede vand er lavet i PP (Polypropylene) og samlet ved svejsning. Hver svejsning tager ca. 15-20 minutter at lave og på dette anlæg er der total lavet 570 svejsninger. Hver EDI celle er udstyret med egen prøvehane.

 

Læs også

 

Links