Spar vand og energi med ny vandbehandlingsteknologi

 

Vand er en knap og dyrebar ressource. Og adgang til rent vand har udviklet sig til at være en af vores tids største udfordringer.

Som producent og leverandør af vandbehandlingsanlæg til fremstilling af både drikkevand og procesvand i 85 år, er SILHORKO førende på viden om vand og vandteknologi. Fremstilling af vand i den rette kvalitet er forbundet med et større eller mindre vandspild. Vi har stor fokus på at minimere dette spild, og ny viden og teknologi er hele tiden med til at forbedre vandudnyttelsen til fordel for miljøet og for vores kunders konkurrenceevne. 

Vi har sammen med kunder og samarbejdspartnere udviklet nogle intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Her på siden er der eksempler på reduktion af vandspild på helt op til 100%, og investeringen har i nogle tilfælde haft en tilbagebetalingstid på kun 6 måneder.

 


Vandeffektivisering på DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

SILHORKO har designet og leveret et nøglefærdig vandbehandlingsanlæg til DNU, der producerer blødt vand og demineraliseret vand. Vandet skal bruges på klinisk biokemisk afdeling, patologisk afdeling og fælles prøvetagningslaboratorier. Se reference.

 


Vandudnyttelse på 88%

Vand er en af de primære ingredienser ved fremstilling af fødevarer og drikkevarer. Derfor har Harboes Bryggeri også meget fokus på at holde vandspildet på et absolut minimum. Harboe sparer 90.000 kubikmeter vand om året. Læs hvordan.

 


Vandforbruget reduceret med 83%

Odense Universitets Hospital (OUH) har implementeret ny vandteknologi i forbindelse med moderniseringen af det eksisterende vandbehandlingsanlæg. Resultatet er store besparelser på vand, energi og forbrugsstoffer. Læs hvordan.

 


Vandeffektive løsninger i fjernvarmeforsyning

SILHORKO skal levere vandbehandlingsanlæg til Aalborg Forsyning med det formål at producere vand til det kommunale fjernvarmenet. Udbudet var bl.a. betinget af 15 års drift - og fokus på levetidsomkostninger er i det hele taget med til at fremme vandeffektive løsninger. Se reference

 


100% genbrug af filterskyllevand på vandværk

Fjernelse af jern, mangan og ammonium ved hjælp af iltning og filtrering er selve kernen i vandbehandlingen på danske vandværker. Trykfiltre skal med jævne mellemrum returskylles med vand, som typisk ledes til afløb eller lignende. Dette vandspild kan med fordel reduceres, og det gør Ulfborg Vandværk. Læs hvordan (PDF).

 


Ny membranteknologi reducerer vandspild med 60%

Omvendt osmose-anlæg bruges til fremstilling af afsaltet vand. Processen forbruger ingen kemikalier og er derfor i sig selv en miljøvenlig teknologi. RO-PLUS er en ny anlægsserie fra SILHORKO med særlig høj vandudnyttelse. Læs mere

 
Link til Miljøministeriets side om Vandtopmødet 2015


Verdensførende i vandløsninger

En samlet vandbranche og miljøminister Kirsten Brosbøl har udarbejdet en vision for området. Visionen er, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Læs visionen (PDF).

 


Kom godt i gang med vandeffektive løsninger

Kontakt SILHORKO i dag og få en snak om dine muligheder. Thomas eller en kollega vil meget gerne gennemgå dit vandbehov og foretage en individuel beregning af, hvor meget vand og energi, der kan spares.

Læs også

 

 

Links