Topmoderne vandbehandlingsanlæg til Pepsi-mejeri i Ukraine

Wimm-Bill-Dann mejeriet i Kiev, Ukraine, der er ejet af PepsiCo, har for ganske nylig opgraderet og moderniseret det vandbehandlingsanlæg, der forsyner produktionen med demineraliseret vand af højeste kvalitet. Det topmoderne vandbehandlingsanlæg er leveret af SILHORKO.

PepsiCos vandbehandlingsanlæg på Wimm-Bill-Dann mejeriet i Kiev, Ukraine. Bagerst til venstre: Multimediefiltre. Midt: Omvendt osmose-anlæg. Højre: Automatisk CIP-enhed.
 

Pålidelig vandbehandling til PepsiCo i Ukraine

PepsiCo opkøbte i 2011 mejerigiganten Wimm-Bill-Dann. Den efterfølgende modernisering af produktionsfaciliteterne i byen Vyshneve, lidt udenfor Kiev, er til dato PepsiCos største investering i den Ukrainske mejeribranche. Konverteringen af det eksisterende mejeri er sket i overensstemmelse med gængse PepsiCo standarder, for både at opnå en højere produktkvalitet og en længere holdbarhed på mejeriprodukterne. Det primære mål har været at forbedre de interne standarder for at imødekomme de strikse krav, der er på det europæiske marked, for at kunne øge eksporten til Europa. SILHORKO har leveret vandbehandlingsanlægget, der er med til at sikre, at dette kan lade sig gøre.

Projektet indeholder bl.a. tre omvendt osmoseanlæg, hver med en ydelse på 35 m³/h. Anlægget er mærket med EUROWATER, som er SILHORKOs brand i udlandet.
 
Fuldautomatisk CIP-enhed (Cleaning-In-Place), der udfører regelmæssig rensning af membranerne for at fjerne kalkudfældninger eller begroning.

Et udfordrende vandbehandlingsprojekt

Projektet omfattede ikke blot leveringen af tre nye omvendt osmose-anlæg til forsyning af mere end 100 m³ demineraliseret vand i timen.

Opgaven var langt mere kompleks – dels fordi en del af det eksisterende vandbehandlingsanlæg skulle moderniseres og genanvendes, og dels fordi et nyt og centralt PLC-anlæg skulle integrere både det moderniserede og det nye anlæg.

I praksis betød dette, at de eksisterende omvendt osmose-anlæg og tilhørende ionbytningsanlæg måtte afmonteres og bortskaffes, mens forbehandlingsfiltrene i vid udstrækning blev genanvendt.

Det var dog nødvendigt med en omfattende modernisering. Der blev bl.a. leveret ny filterfyldning til fjernelse af jern, og driftsformen blev opgraderet således, at filtrene kan returskylles med luft og vand. Dette giver en langt bedre skylning af filtermaterialet, forlænger levetiden af fyldningen og sikrer en problemfri drift med lave driftsudgifter.

Projektet bestod desuden af:

  1. Tre separate omvendt osmose-anlæg, hver med en ydelse på 35 m³/h. Konfigurationen er med redundans og dermed en sikker og pålidelig forsyning af den ønskede vandkvalitet.
  2. Anlæg til dosering af antiscalent, der holder kalken i opløsning og derved beskytter membranerne mod udfældning af salte.
  3. Fuldautomatisk CIP-enhed til at udføre regelmæssig rensning af membraner.
  4. Genanvendelse af det allerede eksisterende UV-desinfektionsanlæg, der forhindrer mikrobiologisk vækst.
  5. En central styretavle med PLC og HMI til at overvåge og styre det samlede vandbehandlingsanlæg – eksisterende såvel som nye anlæg. Styretavlen omfatter PLC (SIEMENS S7), operatørpanel med touchskærm, motorværn, variable frekvensomformere og måleudstyr. Styringen kommunikerer via Profibus og GSM/SMS.
  6. Installation og rørføringer i rustfrit stål, AISI316.
  7. Opstart og aflevering.

 

Det var især integrationen af styring og overvågning af nye og eksisterende vandbehandlingsanlæg, der skulle vise sig at være en krævende opgave. Det krævede et tæt samarbejde mellem ingeniørerne fra SILHORKOs projektafdeling i Danmark og de lokale projektingeniører fra både PepsiCo og EUROWATER Ukraine, som er SILHORKOs datterselskab i Ukraine.

Styretavlen omfatter PLC, operatørpanel med touchskærm, motorværn, variable frekvensomformere og måleudstyr. Styringen kommunikerer via Profibus og GSM/SMS.
 

Oleksandr Kursun, chefingeniør ved Wimm-Bill-Dann / PepsiCo, stod i spidsen for hele projektet, og var ansvarlig for at holde alle trådene samlet. “Samarbejdet med SILHORKO har fuldt ud nået alle de aftalte mål,” siger Oleksandr Korsun, og fortsætter: “Baseret på de positive oplevelser og erfaringer, har vi tænkt os at udvide vores samarbejde med SILHORKO som leverandør af vandbehandling. Vores næste skridt vil være en fuldstændig implementering af den vandbesparende teknologi, SILHORKO leverer, for at opnå en maksimal effektivitet af vand- og energiforbrug i produktionsprocessen.

Projekteringen og installationen er udført af SILHORKOs datterselskab, EUROWATER, i Ukraine.

Læs også

 

Links