Plug & Play løsning til behandling af kedelspædevand på kraftvarmeværk i Sydamerika.

Korrekt vandbehandling af kedelspædevand er et centralt element i bestræbelserne på at opnå uproblematisk og økonomisk kedeldrift samt optimal damp kvalitet. Ulemperne i forbindelse med udfældninger, korrosion, hyppige udblæsninger og højt forbrug af kemikalier resulterer hurtigt i alvorlige økonomiske konsekvenser. Den specifikke kunde har et problem med et højt indhold af kiselsyre i råvandet. Dette resulterede i alvorlige udfældninger i kedlen. De direkte fordele ved en passende vandbehandling er reduceret korrosion og længere levetid for kedelanlægget.

Baseret på en vandanalyse blev en egnet vandbehandlingsløsning, med omvendt osmose og antiscale dosering som forbehandling, designet. SILHORKO har stor ekspertise i at løse problemer med kedeldrift. Løsningerne er optimeret på grundlag af individuelle behov. 

For optimal pålidelighed i vandforsyningen, er løsningen designet med to individuelle og identiske vandbehandlingslinjer, der hver giver 5 m3/h.

Løsningen i en container var nødvendigt, fordi vandbehandlingsanlægget skulle være klar kort tid efter ankomsten. Alle vandbehandlingsanlæg i en container fra SILHORKO er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk inden afsendelse til kunden.

På grund af begrænset plads til vandbehandlingsinstallationen i de eksisterende faciliteter, fungerer container løsningen som en bygning, der beskytter installationen og udstyret. Containeren er derfor udstyret med døre, belysning og klimaanlæg.  

Plug & play løsning til kedelspæde vand på kraftvarmeværkt - Vandbehandling i en container (Klik på billedet for at downloade referencen)
Plug & play løsning til kedelspæde vand på kraftvarmeværkt - Vandbehandling i en container (Klik på billedet for at downloade referencen)

Læs også

 

Links