Our World is Water


Vand danner grundlaget for alt liv på jorden. Samtidig danner vand også grundlag for Silhorko-Eurowaters eksistens. Vores værdier er bygget op om et ønske om at levere løsninger til vandbehandling i tæt dialog med kunden. Over for medarbejdere har vi mennesket i fokus og forsøger at skabe en så attraktiv arbejdsplads som muligt både for nuværende og kommende medarbejdere.

Over hele verden er vi dagligt med til at sikre rent drikkevand for millioner af forbrugere samt rent vand til en lang række spændende industrielle formål. Alle vores aktiviteter er centreret omkring udvikling, fremstilling og markedsføring af vandbehandlingsanlæg af høj kvalitet. Vi kan med stolthed sige, at vores verden består af vand. Vand som drikkevand til husholdninger, vand som skyllevand til overfladebehandling, vand som kedelvand til dampkedler osv.

Adgang til rent vand har altid været og vil altid være af vital betydning for mennesker. Behovet for rent drikkevand og kravene til vandkvalitet er og har længe været stigende. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde vores kunder anlæg, der kan behandle vandet på optimal vis, så også deres verden kan bestå af vand.

 

Læs også

 

Links