REACH

I december 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ny kemikaliereform, REACH, om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier.

Formålet med den nye forordning at registrere og dokumentere brugen af kemiske stoffer og derved sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet gennem udvidede krav til dokumentation af de kemiske stoffers egenskaber i kemiske produkter og artikler.

REACH står for

"Registration" – registrering af de enkelte, kemiske stoffer
"Evaluation" – vurdering af stoffernes egenskaber og virkninger
"Authorisation" – godkendelse af særligt problematiske stoffer
"Chemicals" – kemikalier, der skal registreres.

SILHORKO er forberedt på REACH. Du kan downloade vores brev med bekræftelse på dette.

Læs også

 

Links