Vores værdier

 

SILHORKOs grundlæggende værdier er blevet formet gennem de seneste 75 år. I årenes løb er SILHORKO gået fra at være en lille virksomhed med få ansatte til i dag at være en international virksomhed med 23 salgs- og servicekontorer i Europa.

Virksomheden er vokset uden opkøb og fusioner og er derfor i dag uafhængig og selvstændig. I vores forretningsgang prioriterer vi i høj grad etik og ansvarlighed over for vores medarbejdere, kunder og miljø.

Internt er vores virksomhedskultur uformel og familielignende, hvilket kendetegnes ved et godt arbejdsmiljø, godt sammenhold på arbejdspladsen samt en stor grad af fleksibilitet mellem arbejdsliv og familieliv.

Grundlaget til succes findes i vores selvstændige og dygtige medarbejdere, som arbejder med en høj grad af frihed under ansvar. Vores dagligdag bygger på accept af og respekt for forskelligheder i de enkelte medarbejderes arbejdsfunktioner og de enkelte medarbejderes fag og individualitet. For os er det vigtigt at sikre en tryg hverdag for vores medarbejdere og deres familier.

Læs også

 

Links