Udskiftning af SILEX patron

 

Vigtig information

Vær opmærksom på, at de fortrykte afsenderoplysninger er korrekte. Undgå at fjerne ringmærkningen, der skal følge patronen. Patronen skal opbevares frostfrit og så køligt som muligt. Lang tids opbevaring af en ubrugt patron er ugunstigt for patronens kapacitet (vandkvalitet og mængde). Undgå udtørring af patronen ved at lade den afdryppe kortvarigt, dvs. mens der skiftes patron.

 

Luk afspærringsventilerne på til- og afgangssiderne. Fjern trykket fra anlægget ved at løsne luftskruen eller bundtømningsventilen. Herefter tappes vandet af anlægget ved at åbne bundtømningsventilen.

 

Afmonter anlæggets låg, tag den brugte patron ud og lad den afdryppe kortvarigt. Anlægget tømmes for vand ved at åbne bundtømningsventilen.

 

Den opbrugte og afdryppede - men ikke udtørrede - patron lægges i plastposen, der lukkes omhyggeligt. Derpå lægges posen i den originale emballage, der returneres til SILHORKO.

 

Åbn plastposen med den ubrugte patron og anvend den som tragt for den ubrugte patron, der langsomt føres ned i anlægget. Klem patronen, så den bliver tynd og lettere kan glide ned i anlægget, samtidig med at plastposen fastholdes. Når hele patronen er nede i anlægget, trækkes plastposen ud. Det er vigtigt, at patronen ligger helt glat op af filterhuset, så vandet ikke løber uden om patronen. For at rette eventuelle folder ud i patronposen, trækkes let op i dens lukkeanordning i posens top. Det er yderst vigtigt for anlæggets funktion, at patronen slutter tæt til anlæggets indvendige side. Derfor vibreres beholderen ved at klappe let på dens udvendige side, så patronen "sætter" sig.

 

 

Monter låget. NB! Pakning, O-ring og pakflader skal være helt rene. Luk bundtømningsventilen og åbn luftskruen. Åbn afspærringsventilen på tilgangssiden.
Luk luftskruen, når der kommer vand ud af luftskruen. Åbn afspærringsventilen på afgangssiden.

 

Læg den brugte og afdryppede - men ikke udtørrede - patron i plastposen og luk posen omhyggeligt. Læg derefter posen i den originale emballage og send det hele til:

Silhorko-Eurowater A/S
Århusvej 79, Stilling
8660 Skanderborg

Her vil patronen blive opregenereret og returneret - klar til brug.

Kontakt os for at bestille installationsvejledning og brugermanual.

Læs også

 

 

Links