Mixed-bed anlæg

The shown model is a MBA triplex configuration.
The shown model is a MBA triplex configuration.

Mixed-bed anlæg anvendes til finpolering af demineraliseret vand, som er fremstillet i et automatisk to-søjle-anlæg eller et omvendt osmoseanlæg. Anlægget kan også anvendes til fremstilling af moderate mængder demineraliseret vand af høj kvalitet direkte fra vandværksvand. Anlæggene markedsføres også i en udgave, hvor regenerationen udføres manuelt.

Mixed-bed anlæg anvendes til finpolering i højteknologiske vandinstallationer f.eks. medicinal- og elektronikindustri, sygehuse, kraftværker samt til fremstilling af moderate mængder demineraliseret vand fra vandværksvand. Ved at behandle demineraliseret vand med lavt kulsyreindhold kan der opnås en ledningsevne lavere end 0,1 µS/cm ved 10°C.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse: Op til 50 m³/h. Anlægget indeholder en blanding af kation- og anionbyttere, som regenereres med henholdsvis saltsyre og natronlud. Styringspanelet giver mulighed for valg mellem tids-, mængde- eller kvalitetsstyring. Ønskes kontinuerlig drift, kan to mixed-bed anlæg styres, så det ene altid er i drift.

Læs også

 

Links