Kompakt RO-anlæg med forbehandling - klar til brug

Klar til brug

Kompaktanlægget CU:RO anvendes til fremstilling af demineraliseret vand. Anlægget består af omvendt osmoseanlæg og forbehandlingsanlæg, hvor begge er bygget på samme ramme af rustfrit stål og klar til brug. Konceptet giver følgende fordele:

 • Komplet løsning med en række standardmuligheder for forbehandling. Forenkler indkøb og dimensionering.
 • Rammemontage, med alle interne rør- og elforbindelser udført på vores fabrik, sikrer en hurtig og sikker installation.
 • Det samlede anlæg er trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk, hvilket minimerer fejlmuligheder.
 • Kompakt og pladsbesparende konstruktion.

Serien omfatter fem forskellige anlægsstørrelser med en ydelse fra 0,4 til 2,0 m³/h, alle med tre standard muligheder for forbehandling.

Forbehandling

Korrekt vandbehandling af tilgangsvandet til et RO-anlæg er en absolut betingelse for vedvarende problemfri drift. Forbehandlingen skal forhindre tilstopning af membranerne med kalksalte og mekaniske urenheder. Blødgøring fjerner de kalksalte, der kan tilstoppe membranerne. Et patronfilter kan fjerne de mekaniske urenheder og indeholder vandet frit klor, kan dette fjernes i et kulfilter. Der kan vælges mellem følgende muligheder for forbehandling:

Kompaktanlæg CU:RO - klar til brug.
 • 1-tankanlæg til blødgøring
 • 2-tankanlæg til blødgøring, parallel drift 
 • 2-tank anlæg med kombineret fyldning til blødgøring og fjernelse af frit klor, parallel drift

Herudover er samtlige anlæg i serien som standard udstyret med:

SE30-styringspanel

Den SILHORKO-producerede styring med integreret betjeningspanel og PLC (programerbar logisk styreenhed) er tilgængelig fra anlæggets forside, ligesom flowmålere og manometre. Styringen er desuden designet til integrering i et eksisterende SCADA-system. Styringspanelet har:

 • tilbagestrømssikring, der adskiller anlægget fra offentlig vandforsyning.
 • forfilter
 • forsyningstavle til stømforsyning med hovedafbryder, motorværn og tørløbssikring af RO-pumpen.
 • ledningsevnemåling med temperaturkompensation og udgangssignal (4-20 mA).
 • ilagte fyldninger, patrofilter og membraner
 • styringspanel SE30
 • let tilgængelig og intuitiv brugerflade
 • stort, oplyst display, der giver mulighed optimal styring og overvågning
 • standardiseret menustruktur, der er tilgængelig på flere sprog
 • brugervenlige taster på panelets forside i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP54

 

Læs også

 

Links