Filtrering af grundvand i lukkede trykfilteranlæg

Trykfilteranlæg type TFB 35 med for- og efterfilter til reduktion af jern, mangan og ammonium på vandværk.

Vores trykfilteranlæg anvendes til behandling af grund- og overfladevand, typisk til reduktion af jern, mangan, ammonium og aggressivitet i vandværker, virksomheder og private vandforsyninger.

Trykfilteranlæg kan også anvendes til specialopgaver såsom afkloring af vand, genanvendelse af procesvand, filtrering af havvand, perkolatfiltrering, slutfiltrering af industrielt og kommunalt spildevand.

Effektive og driftssikre trykfilteranlæg

Det fleksible system med mange standardmoduler resulterer i fordelagtige priser og giver mulighed for et utal af anvendelser. Anlæggene er ukomplicerede og samtidig yderst effektive og driftssikre. Opbygningen gør montage og vedligeholdelse relativt let.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse for standardmoduler: Op til 100 m³/h pr. enhed. Anlæggene leveres med enten manuel eller automatisk returskyl. Beholderne er enten udført i stål eller rustfrit stål. Beholderne er indvendigt korrosionsbeskyttede alt efter opgave, og valg af fyldning sker ligeledes ud fra individuelle hensyn.

 

Type NS/NSB

Ydelse: Op til 12 m³/h pr. enhed.
Ideelt til små og mellemstore drikkevandsforsyninger. Leveres som standard i malet og galvaniseret udførelse. Udstyret med dysebund. CE-mærket.

 

Type TF/TFB

Ydelse: Op til 100 m³/h pr. enhed.
Anlægget har mange anvendelsesmuligheder. Vores ingeniører er til rådighed med rådgivning og dimensionering. Udstyret med dysebund. CE-mærket. Kan leveres i specialudførelser - se mere under Filtreringsanlæg.

 

Effektivt returskyl med luft og vand giver en effektiv og sikker anlægsdrift 

Nederst i et SILHORKO trykfilter sidder en specialdesignet dysebund udviklet til separat luftskyl, vandskyl og kombinationsskyl. Konstruktionen giver en række konkrete fordele: 

  • Hele filtermaterialet udnyttes optimalt. Det giver en høj filtreringskvalitet.
  • Effektivt og jævnt returskyl af filtermaterialet med luft og vand giver en høj filtreringskapacitet. Det betyder lange intervaller imellem hvert skyl og lang levetid på filtermaterialet.

Klik på illustrationen for at se animation af hvordan et SILHORKO trykfilter fungerer:

  1. Driftsfase
  2. Skyllefase, luft
  3. Skyllefase, vand
 

Genbrug af filterskyllevand

Trykfilteret skal regelmæssigt skylles igennem for urenheder. Over 95 % af vandet der anvendes til filterskyllevand kan genbruges ved at blive genfiltreret. Det er både en økonomisk og bæredygtig løsning. 

Læs mere om genbrug af filterskyllevand 

Læs også

 

Links