|             |Print Print
International site

Applikation

Produkt

Branche

SILHORKO referencer

På denne side kan du se et bredt udvalg af SILHORKOs projekter og anlæg. Her kan du søge inspiration, både i forhold til form, funktion og de omgivelser, anlæggene indgår i.

> Kontakt os gerne for yderligere information

Start forfra
 • ID: 142500

  Jelling Vandværk

  Vandforsyningen tæller ca. 1.600 hustande samt Jelling Musikfestival med 36.000 gæster én gang årligt. Det sætter store krav til forsyningssikkerheden, da vandværket ikke har nogen nødforbindelse. Markedets mest avancerede udstyr er forbrugernes garanti for rent drikkevand 24/7/365. 

 • ID: 140725

  Vildbjerg Vandværk

  Vildbjerg Vandværk, nær Herning, har været igennem en komplet renovering. SILHORKO har stået for maskinleverancen, herunder vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke og udpumpningsanlæg.

 • ID: 140330

  Forebyggende UV-behandling af drikkevand

  11 stk. UV-desinfektionsanlæg opstillet som mikrobiel barriere på vandværker og fremskudte steder i ledningsnettet hos Vandcenter Syd. UV-systemet er af rent forebyggende karakter og skal sikre borgerne i Odense og omegn rent drikkevand i tilfælde af en mikrobiel forurening. 

 • ID: 129600

  Liseleje Vandværk

  Vandforsyningen omfatter ca. 1.500 andelshavere, hvoraf størstedelen er fritidshuse, og det giver store variationer i den ønskede vandmængde; om sommeren er der et stort vandforbrug, og om vinteren er vandforbruget minimalt. Det nye vandbehandlingsanlæg er optimeret til begge driftsforhold. 

   

 • ID: 128100

  To vandværker i ét i Østbirk

  Østbirk Vandværk forsyner lige omkring 900 husholdninger med rent drikkevand. På årsbasis bliver det til ca. 100.000 kubikmeter. Vandet kommer fra fire boringer i en dybde på 80 meter. Filteranlæg og udpumpningsanlæg er blevet udvidet og moderniseret, så vandværket nu har to komplette og uafhængige behandlingslinjer. 

 • ID: 132200

  Glud Vandværk

  Glud Vandværk - Værket i Snaptun kan årligt producere 200.000 kubikmeter drikkevand. Vandbehandlingsanlægget er designet med særlig fokus på høj forsynings- og drikkevandssikkerhed. Rentvandstanke i syrefast rustfrit stål, placeret fritstående inde i vandværksbygningen understøtter høj drikkevandsikkerhed.

 • ID: 127700

  Blødgøring af drikkevand baseret på ionbytning

  TÅRNBYFORSYNING har på vandværket i Tårnby opført et blødgøringsanlæg baseret på ionbytning. Anlægget er det første centrale ionbytningsanlæg på et dansk vandværk.

 • ID: 120140

  Opgradering til trykfiltre i rustfrit stål på Frederiks Vandværk

  Frederiks Vandværk har fået nyt og moderne vandforsyningsanlæg bestående af: 1) Trykfiltre i syrefast rustfrit stål, opstillet som for- og efterfilter. 2) Udstyr til såvel iltning som returskyl. 3) Analysepanel til online måling af turbiditet, ilt, pH og ledningsevne. 4) Udpumpningsanlæg og 5) Komplet forbindende rørsystem i syrefast rustfrit stål.

 • ID: 096000

  Brædstrup Vandværk har styr på drikkevandet - hele tiden!

  SILHORKO har leveret maskindelen på dette topmoderne vandværk, hvor de nyeste teknologier indenfor online måling, iltning og trykfiltrering er anvendt for at sikre en høj forsynings- og drikkevandssikkerhed.

 • ID: 089265

  Handrup Bakker Vandværk

  SILHORKO har stået for hovedentreprisen til dette flotte vandværk. Det arkitekttegnede vandværk ligger på Djursland og er bygget og designet, så det opfylder kravene i lokalplanen og tager hensyn til naturen og de omkringliggende omgivelser.

 • ID: 095500

  Rentvandstanke i rustfrit stål

  Rentvandstankene på Øster Jølby vandværk er udført i rustfri stål AISI 316L og er fritstående inde i selve bygningen. Denne løsning understøtter høj drikkevandssikkerhed og giver en række konkrete fordele i forhold til traditionelle rentvandstanke i beton under jorden.

 • ID: 100000

  Vandgården, Midtfyns Vandforsyning

  Vandgården, et vandværk under Midtfyns Vandforsyning, har fået nyt filteranlæg fra SILHORKO bestående af trykfiltre, iltningsanlæg og filterskyllesystem. Filterdelen består af to trykfiltre, opstillet som for- og efterfilter. Trykfiltrene har en betragtelig størrelse; svøbhøjden er hele 4 meter og tankdiameteren lyder på 3400 mm. De har en nominel...
 • ID: 114447

  Trykfiltre i rustfrit stål til Hasselager-Kolt vandværk

  SILHORKO-EUROWATER har leveret trykfiltre i rustfri stål til Hasselager-Kolt vandværk.

  Grundvandet bliver iltet ved lufttilførsel fra et kompressoranlæg. Derefter bliver vandet filtreret igennem trykfiltre i rustfrit stål for at fjerne jern, mangan og ammonium.

 • ID: 103449

  UV-desinfektion til behandling af drikkevand

  SILHORKO-EUROWATER har leveret UV-anlæg til Bagsværd Vandværk, der hvert år leverer op mod 1,2 millioner kubikmeter vand til borgene i Gladsaxe. UV-behandlingen fungerer som en ekstra sikkerhed mod en eventuel mikrobiologisk forurening af vandet.

 • ID: 094955

  NOWE vandværk

  Design, produktion og levering af vandbehandlingsanlæg til vandværk i Krósniewice, en by i midten af Polen.

  Filtreringssystemet består af 4 automatiske trykfiltre med en diameter på 1800 mm, designet som parallelle filtre, med komplet rørsystem i rustfrit stål.

 • ID: 076400

  Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk

  Det nye vandværk i Truelsbjerg har fra begyndelsen været udviklet på en innovativ og visionær måde med fokus på fremtidens krav til vandværker. Århus Vand ønskede et fremtidssikret vandværk, der både opfylder nutidens krav men også om 20–30 år lever op til de krav, man vil stille til et velfungerende, nutidigt og fleksibelt vandværk med hensyn til ...
 • ID: 076399

  Arkitektonisk (vand)perle i Malling

  Lidt udenfor Århus ligger dette flotte, arkitekttegnede vandværk indrettet med to separate filterliner med fælles skylleudstyr. Selvom vandværket er opbygget med fokus på et stilrent ydre, er der taget hensyn til at selve den tekniske installation skal være let tilgængelig og servicevenlig.

 • ID: 079932

  Enkelt og flot vandværk i Skræm

  Da det var tid til at udskifte de eksisterende SILHORKO trykfiltre fra 1969, kontaktede Skræm Vandværk i Nordjylland SILHORKO, som projekterede et nyt vandværk og leverede den maskintekniske del. Skræm Vandværk er et lille decentralt vandværk med 80 forbrugere. Vandværket er på 73 m2 og indrettet med filterrum, arkivrum, mødelokale, tekøkken, toile...
 • ID: 077000

  Hesselager vandværk

  SILHORKO har opført et vandværk på Sydfyn til fjernelse af metan, jern, mangan og ammonium. Resultatet er et af Danmarks mest moderne vandværker. Inden filtreringen afblæses indholdet af metan i en underjordisk beholder. Ved filtrering i 3 serieforbundne trykfiltre reduceres vandets indhold af jern, mangan og ammonium. Vandværket er 100%  fuldautom...
 • ID: 071558

  Vandværk - 500 m³/h

  Vandbehandlingsanlæg til vandværk i Wyszków, en by i det nordøstlige Polen. SILHORKO har designet, produceret, leveret og installeret hele løsningen.

  Filtreringsanlægget består af 6 trykfiltre med en diameter på 3000 mm designet som parallelle filtre med et rørsystem, der er bygget udelukkende i rustfrit stål.

   

 • ID: 074900

  Danmarks største og mest moderne UV-desinfektionsanlæg til drikkevand

  SILHORKO har leveret og installeret UV-desinfektionsanlæg på Sjælsø Vandværk. Vandværket drives af Nordvand, der er vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe. Sjælsø Vandværk producerer årligt ca. 7 millioner kubikmeter vand og forsyner dagligt ca. 200.000 forbrugere med rent drikkevand. UV-behandlingen er en ekstra sikkerhed til sikring af rent drikk...
 • ID: 063667

  Fremtidssikret vandværk i Vejgaard

  Vandværket er bygget til en kapacitet på 70 m3/h. Kunden ønskede, at vandværket skulle være klargjort til en fremtidig udvidelse af kapaciteten, så filterlokalet er indrettet med plads til 2 ekstra trykfiltre, en ekstra forsyningspumpe samt rørinstallation til en ekstra rentvandsbeholder.

 • ID: 064290

  Genbrug af filterskyllevand i Ulfborg

  Forventningen om pålæggelse af høje vandafledningsafgifter fik vandværket til at undersøge en mere økonomisk løsning end at lede skyllevandet direkte til kloak. Vandværket leverer 60 m³ rent drikkevand i timen, og kræver en stor mængde returskyllevand. En driftsøkonomisk beregning viste, at det på få år kunne betale sig at installere et separat try...
 • ID: 041846

  Arsenfjernelse, 2 x 50 m³/h

  Haarlev vandværk er kompromisløst designet med henblik på maksimal leveringssikkerhed og minimal vedligeholdelse. SILHORKO har stået for totalentreprisen.