|             |Print Print
International site

2 x 60 m³/h ultrarent vand til kraftvarmeværk - WTP i 6 x 40’ containere

Reference ID: 022200
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

 
Det originale vandbehandlingsanlæg blev leveret i 1970 og en opgradering var påkrævet. Da kunden ikke havde mere ledig plads tilgængelig og ønskede, at minimere installationsarbejdet på brugsstedet så meget som muligt, blev det besluttet at bestille et vandbehandlingsanlæg indbygget i seks 40´ containere. Installationsarbejdet på brugsstedet blev dermed reduceret til kun at omfatte rør og el forbindelserne mellem containerne.  

 

Tekniske data

 • Flow: 2 x 60 m³/h
 • Ledningsevne: <0.2 μS/cm
 • Kiselsyre SiO2: <0.02 mg/L
 
Råvandssammensætning
 • Ledningsevne: 200 μS/cm
 • pH: ~ 8
 • Hårdhed: 1.5 °dH
 • Natrium Na+ and Kalium K+ : 25 mg/L
 • Alkalinitet: 10 mg/L
 • Klorid Cl- : 40 mg/L
 • Sulfat SO42-: 20 mg/L
 • Kiselsyre SiO2: 2 mg/l
 • KMnO4 -antal: <3 mg/l

Enheder i anlægget

Container #1

 • Råvandspumpe 90 m³/h
 • Filtrering 3 x TFB 20 PPA belagt
 • Udstyr til returskyl
 Container #2
 • Pose filtrering
 • Antiscale dosering
 • Omvendt osmose anlæg C6-54
 • Renseenhed

Container #3

 • Electrodeioniseringsanlæg EDI 18-3400e
 • Rørsystem i PP (polypropylene)