|             |Print Print
International site

Blødgøring efter RO i kedelvandsløsning

Reference ID: 076636
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

Tilgangsvandet er drikkevand, forfiltreret flodvand. Det behandlede vand anvendes som kedelspædevand på et kraftvarmeværk.

Vandbehandlingsanlægget består af to omvendte osmose anlæg (RO anlæg) med en samlet ydelse på 30 m³/h. Korrekt forbehandling af det indgående vand til RO anlæggene er nødvendig for vedvarende, problemfri drift. Kalksalte, der vil tilstoppe membranerne skal fjernes inden RO. Det kan enten ske ved at dosere antiscalenter, som holder kalken i opløsning eller ved at anvende et ionbytter blødgøringsanlæg.  
I dette tilfælde er doseringsløsningen valgt og et blødgøringsanlæg har til opgave at blødgøre permeatet efter RO. Valget skyldes ønsket om at minimere driftsomkostningerne. Blødgøringsanlægget kan, hvis doseringen eksempelvis fejler, også anvendes til forbehandling af vand før RO. Rørsystemet er designet hertil og driftsændring kan nemt foretages via PLC styringen.

Anlæggene er specialtilpasset kundens ønsker, inkl. rørsystem i rustfrit stål, KSB pumper og Keystone motor ventiler med OM9 bus connection.

Tekniske data

Flow: 30 m³/h
Ledningsevne: < 10 µS/cm

Enheder i anlægget

  • Råvandstank og boosterpumpe
  • Antiscalant doseringssystem 
  • Omvendt osmose anlæg, 2 x RO C3-12, rammemonteret
  • Blødgøringsanlæg, STFA14 med rørsystem i rustfrit stål 
  • Central PLC styretavle