|             |Print Print
International site

Blødgøringsanlæg med lang levetid til varmeværk

Reference ID: 078058
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand, Fjernvarmevand

Blødgøringsanlæg er en langsigtet investering og EUROWATER bruger de bedste materialer, der findes. Det er grunden til at det eksisterende blødgøringsanlæg på et dansk varmeværk stadig fungerede efter 20 år. Det var kun p.g.a. en større renovering at man valgte, at udskifte det eksisterende anlæg med et nyere anlæg. Ifølge driftslederen, kunne det tidligere anlæg sagtens have kørt flere år endnu.

EUROWATER har leveret og installeret det ny mængde-styrede blødgøringsanlæg og ny hydrofor. Blødgøring forhindrer kalkbelægninger i rørsystemet, dampkedel og varmeveksler.

Fordelen ved et mængde-styret anlæg er, at det fuldt ud udnytter dets kapacitet. Det kan være en god og økonomisk løsning til et uregelmæssigt vandforbrug fordi antallet af regenereringer tilpasses forbrugsmønstret.

Det nye blødgøringsanlæg fremstiller 2.500 m3 blødgjort vand om året, som opvarmes og ved hjælp af en hydrofor sendes ud til forbrugerne.

Tekniske data

  • Flow: 2500 m³/året

Enheder i anlægget

  • Blødgøringsanlæg SMH 362 med SE20 kontrol panel
  • Hydrofor
  • Vandtanke