|             |Print Print
International site

Centralt vandbehandlingsanlæg til kedelvand, kølevand og procesvand

Reference ID: 064667
Branche: Metalindustrien
Applikation: Kedelvand, Kølevand, Procesvand

Kunden er  teknologileder indenfor bearbejdning af stålwire og anvendelse af avanceret know-how. I forbindelse med oprettelse af nye produktionslinier i virksomheden, blev det besluttet at tilførslen af forskellige vandkvaliteter skulle optimeres ved at bygge et centralt vandbehandlingsanlæg. Råvandet er kommunalt vand. Første trin i behandlingen er nanofiltrering. Det behandlede vand anvendes som spædevand i åbne kølesystemer. Næste trin i behandlingen er blødgøring. Vandet anvendes til kedel spædevand. Det sidste trin er membran filtrering i RO anlægget. Det demineraliserede vand anvendes i produktionsprocessen.

Udover anlæggene, indeholder hele vandbehandlingsløsningen opbevaringstanke, pumpestationer, CIP enhed til at rense membranerne. et overordnet kontrolsystem, der indeholder fjern-overvågning og kontrol af hele anlægget.

Tekniske data

Ydelse

 • Nanofiltrering: 22 m³/h
 • Blødgøring: 13 m³/h
 • Demineralisering: 1.7 m³/h

Råvand

 • Alkalinitet: 18 °dH
 • Hårdhed: 15  °dH
 • Ledningsevne: 508 μS/cm

Behandlet vand

 • Alkalinitet: 0.5 °dH
 • Hårdhed: < 0.1 °dH
 • Ledningsevne: 4 μS/cm

 

Enheder i anlægget

 • Posefiltre, 2 x 1BF2, 50 μm
 • Doseringspumper til afkloring med SE30 styring
 • Antiscalant doseringspumper DDI
 • Mekanisk filtrering AF 10x30" (5+1 μm abs)
 • Nanofiltreringsenhed NF C3-21 med CIP enhed
 • PP akkumulerings tank, 12 m3
 • Trykforøgerstation, 2 x CRE10-6 + CR10-6
 • Blødgøringsanlæg SMH1202
 • Omvendt osmoseanlæg RO B1-6
 • PP akkumulerings-tank 8 m3 + automatisk trykforøgerstation
 • Lokale PLC SE styringer