|             |Print Print
International site

Demineraliseret spædevand til fjernvarmenet

Reference ID: 049997
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

Kraftvarmeværket i Meuselwitz, Tyskland leverer klimavenlig varme til byen. Ved at fyre med naturgas i stedet for kul, reduceres udledningen af CO2 med 60 procent. Værket er ejet af envia THERM.

SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandlingsanlæg til demineraliseret spædevand til fjernvarmenettet. Opbevaringskapaciteten på 4 x 5000 liter sikre det ekstra behov for spædevand, hvis der skulle opstå en lækage i netværket.

For at undgå korrosion bliver cirkulationsvandet i fjernvarmenettet tilsat natriumhydroxid og en oxygenbinder.

Det centrale styringskabinet med PLC sikrer en automatisk drift.  

Tekniske data

Ydelse, blødgjort vand: 1,8 m³/h
Ydelse, demineraliseret vand: 0,1 m³/h
Ledningsevne: < 10 μS/cm

Enheder i anlægget

  • Forfilter
  • Blødgøringsanlæg, SM 22
  • Omvendt osmoseanlæg, RO A1-1
  • 4 x 5000 liter permeate opbevaring
  • Pumpe til spædevand, 1 m³/h and 5 m³/h
  • Dosering af oxygenbinder
  • Dosering af natriumhydroxid
  • Central styrekabinet med PLC