|             |Print Print
International site

Kølevand af høj kvalitet til gasturbiner på reservekraftværk

Reference ID: 048590
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kølevand

Kunden er et reservekraftværk, som kun er i drift ved høj efterspørgsel/ perioder med spidsbelastning ?. Kraftværket har to gasturbiner, der forbrænder naturgas. Den totale kapacitet er 2 x 50 MW. 
SILHORKO-EUROWATER har designet, leveret og idriftsat et komplekst og robust vandbehandlingsanlæg, der producerer demineraliseret vand af højeste renhed. 
Det demineraliserede vand tilføres gasturbinerne for at forbedre ydelsen ved at afkøle forbrændingsluften, hvilket resulterer i et højere masseflow/ massefylde? gennem lavtrykskompressoren (LPC) og højtrykskompressoren (HPC).
Vandbehandlingsløsningen består af afkloring i et aktivt kulfilter, blødgøring v.hj.a. ionbytning, membran demineralisering og videre polering v.hj.a. et automatisk mixed bed demineraliseringsanlæg. Der udføres/foretages også kemisk behandling og neturalisering af spildevandet fra mixed bed regenerationerne ??
 

Tekniske data

 • Ydelse, demineraliseret vand: 2 x 15 m³/h
 • SiO2: 0.02 mg/l
 • Ledningsevne: 0.08 μS/cm

Råvand (kommunalt vand)

 • Total hårdhed: 3 °dH
 • SiO2: 7.7 mg/l
 • Ledningsevne: 162 μS/cm

Enheder i anlægget

 • Aktivt kulfilter, 2 x ACTFB20
 • Blødgøringsanlæg, STFA14 duplex
 • Brinemaker BM2000 med SE10 styretavle
 • Mekaniske patronfiltre, 2 x AF 15x30“
 • Omvendt osmoseanlæg, 2 x RO C3-15 med SE30 styretavle
 • Akkumuleringstank i PP, 15 m3
 • Mixed-bed anlæg, 2 x MBA1800
 • Kemisk behandling og neutralisering ?
 • Central PLC styretavle