|             |Print Print
International site

Kølevand af høj kvalitet til gasturbiner på reservekraftværk

Reference ID: 048590
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kølevand

Kunden er et reservekraftværk, som kun er i drift ved perioder med spidsbelastning. Kraftværket har to gasturbiner, der forbrænder naturgas. Den totale kapacitet er 2 x 50 MW.
SILHORKO-EUROWATER har designet, leveret og idriftsat et komplekst og robust vandbehandlingsanlæg, der producerer demineraliseret vand af højeste renhed. 
Det demineraliserede vand tilføres gasturbinerne for at forbedre ydelsen  ved at afkøle forbrændingsluften, hvilket resulterer i et højere luftmasse gennem lavtrykskompressoren (LPC) og højtrykskompressoren (HPC).
Vandbehandlingsløsningen består af afkloring i et aktivt kulfilter, blødgøring, membranfiltrering og polering i et mixed bed demineraliseringsanlæg. 
 

Tekniske data

 • Ydelse, demineraliseret vand: 2 x 15 m³/h
 • SiO2: 0.02 mg/l
 • Ledningsevne: 0.08 μS/cm

Råvand (kommunalt vand)

 • Total hårdhed: 3 °dH
 • SiO2: 7.7 mg/l
 • Ledningsevne: 162 μS/cm

Enheder i anlægget

 • Aktivt kulfilter, 2 x ACTFB20
 • Blødgøringsanlæg, STFA14 duplex
 • Brinemaker BM2000 med SE10 styretavle
 • Mekaniske patronfiltre, 2 x AF 15x30“
 • Omvendt osmoseanlæg, 2 x RO C3-15 med SE30 styretavle
 • Akkumuleringstank i PP, 15 m3
 • Mixed-bed anlæg, 2 x MBA1800
 • Central PLC styretavle