|             |Print Print
International site

Miljøvenlig vandbehandling hos Aars Fjernvarme

Reference ID: 139900
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand, Fjernvarmevand

Aars Fjernvarme er et moderne kraftvarmeværk, der primært benytter affald som brændsel. Mere end 5.400 husstande, svarende til ca. 98 % af det totale varmebehov i lokalområdet, nyder godt af den miljøvenlige fjernvarme.

Det har stor betydning for en god fjernvarmedrift, at ledningsnettet fra varmeværket til den enkelte forbruger er i optimal stand. Hvis vandet, der transporterer energien rundt i ledningsnettet og opvarmer husene, ikke har den rette vandkvalitet, er der stor risiko for bl.a. lækage, nedbrud og tab af værdifuld energi.

Aars Fjernvarme har opgraderet deres vandbehandlingsanlæg, så vandkvaliteten er uden salte og ilt. Med andre ord er der sikret en optimal korrosionsforebyggelse for ledningsnettet og de tekniske installationer.

Membrananlægget til reduktion af vandets saltindhold er optimeret mht. vandudnyttelsen. Der er valgt anlæg af typen RO-PLUS.

Ilten fjernes i en membranafgasser, som på linje med resten af løsningen, er baseret på en kemikaliefri teknologi og dermed en miljøvenlig løsning.

 

Tekniske data

  • Ydelse: 5,5 m3/h
  • Ledningsevne: <10 µS/cm
  • Iltindhold: <20 ppb

Enheder i anlægget

  • Blødgøringsanlæg type SMH 602
  • Omvendt osmose-anlæg type RO-PLUS B2-16+4 med SE30 styring
  • Membranafgasser type MDU 3-8x20 CNVP
  • Kvælstofgenerator