|             |Print Print
International site

Modernisering af blødgøringsanlæg til bryggeri

Reference ID: 093598
Branche: Bryggerier
Applikation: Ingrediensvand, Procesvand

SILHORKO har opgraderet en eksisterende installation bestående af blødgøringsanlæg af andet fabrikat. Der er tale om udskiftning af en nedslidt regenerationsenhed, som gav anledning til dårlig drift. Den nye enhed er en automatiseret version med bedre driftsøkonomi, og som udmærker sig ved særdeles høj driftssikkerhed, bl.a. på baggrund af membranventiler med luftstyrede aktuatorer. Moderniseringen har desuden givet mulighed for at anvende en billigere salttype og derved opnå en yderligere driftsbesparelse.

Tekniske data

  • Flow, blødgjort vand: 150 m3/h
  • Hårdhed: < 0.1 °dH

 

Raw water quality

  • Hårdhed: 16 °dH

 

Enheder i anlægget

  • Regenerationsenhed til STFA
  • Brinemaker BM 2000
  • SE20 kontrolpanel