|             |Print Print
International site

Nyt afkarboniseringsanlæg til fransk bryggeri

Reference ID: 129671
Branche: Drikkevarer, Bryggerier, Fødevarer
Applikation: Ingrediensvand, Procesvand, Skyllevand

Kunden er et fransk bryggeri med en årlig kapacitet på 100.000 Hl. 

I selve brygningsprocessen er indholdet af bikarbonat vigtigt. Gennem afkarbonisering bliver hårdhed og bikarbonat-indholdet i vandet formindsket, og derved reduceres saltindholdet i vandet med ca. 75%. Dette kan tilpasses ved at blande afkarboniseret vand og råvand.

For at forbedre vandbehandlingsprocessen har bryggeriet erstattet det gamle afkarboniseringsanlæg med et nyt duplex anlæg, UV desinfektionsenhed og frekvensstyrede pumper for at spare energi. Hele vandbehandlingsanlægget er blevet fornyet til ramme-monterede løsninger fra SILHORKO-EUROWATER. Regenerationer bliver foretaget v.hj.a. svovlsyre, og spildevandet neutraliseres inden afløb.

Anlægget styres af PLC styretavle med touchskærm og kommunikation via Ethernet.

Tekniske data

  • Ydelse : 2 x 30 m3/h

Enheder i anlægget

  • Råvandspumper med inverters
  • Posefiltre, 2 x EF5 på ramme
  • Posefiltre, 2 x EF5 filtre  med 2 x CRN pumper, ramme-monterede
  • Afkarboniseringsanlæg DCTFA 12 duplex, med rørsystem i PP og PVDF
  • Syre neutraliseringstank
  • Trykforøgerpumper, 2 x CRNE med frekvensomformer og UV anlæg, ramme-monteret