|             |Print Print
International site

Opgradering til trykfiltre i rustfrit stål på Frederiks Vandværk

Reference ID: 120140
Branche: Vandværker
Applikation: Drikkevand

Frederiks Vandværk har fået nyt og moderne vandbehandlingsanlæg. Den eksisterende vandværksbygning, herunder rentvandstanken, er i rigtig god stand og er således blevet genanvendt i forbindelse med renoveringen. SILHORKO-EUROWATER har stået for hele opgaven, herunder design, levering, montering og igangsætning af det nye maskinanlæg samt nedtagning af det eksisterende anlæg. Den nye løsning består af følgende hoveddele:

 • Trykfiltre i syrefast rustfrit stål, opstillet som for- og efterfilter til filtrering for aggressiv kuldioxid, jern, mangan og ammonium
 • Udstyr til såvel iltning som returskyl
 • Analysepanel til online måling af turbiditet, ilt, pH og ledningsevne
 • Udpumpningsanlæg på ramme bestående af fem frekvensstyrende trykforøgerpumper 
 • Komplet forbindende rørsystem i syrefast rustfrit stål

 

Tekniske data

 • Ydelse, filteranlæg, nominel: 30 m³/h
 • Ydelse, udpumpning, maks. 4 x 30 + 1 x 6 m³/h
 • Aggressiv kuldioxid: < 2 mg/l
 • Jern: < 0,05 mg/l
 • Mangan: < 0,02 mg/l
 • Ammonium: < 0,05 mg/l

Enheder i anlægget

 • Trykfiltre, 2 x TFB 35 AISI 316L
 • Oliefri kompressor med tank
 • Skylleenhed bestående af blæser og skyllepumpe
 • Filtreringsenhed til fælles luftindtag til kompressor og procesluft
 • Ilt- og styreluftssystem
 • Analysepanel
 • Udpumpningsanlæg med fire CR pumper til dagforsyning samt en mindre CR pumpe til natforsyning
 • UV-bypass ved filteranlæg og udpumpningsanlæg