|             |Print Print
International site

Optimalt spædevand hos Skærbæk Fjernvarme

Reference ID: 131185
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand, Fjernvarmevand

Fjernvarmeværket i Skærbæk i Vestjylland ud for Rømø leverer på årsplan ca. 27.000 MWh varme til knap 1400 forbrugere. Fjernvarmeværket har på det seneste haft fokus på at optimere spæde- og cirkulationsvandet, da vandkvaliteten er afgørende for holdbarheden på fjernvarmerør, installationer og kedler.

Blødgøring, afsaltning og afiltning er nøgleelementer til problemfri drift. Fjernvarmeværket har gjort brug af hele pakken og lever fuldt ud op til gældende anbefalinger fra Dansk Fjernvarme. SILHORKO har leveret blødgøringsanlæg, omvendt osmoseanlæg og membranafgasser.

Membranafgasning er en effektiv og pladsbesparende teknologi til reduktion af iltindholdet i vand. Teknologien er miljøvenlig, kræver ingen kemi og ingen vedligeholdelse.

Kemikalieforbruget er, efter indførelse af nyt vandbehandlingsanlæg, reduceret med godt 90 procent.

Tekniske data

  • Ydelse: 0,7 m³/h
  • Ledningsevne: <10 µS/cm
  • Iltindhold: <20 ppb

Enheder i anlægget

  • Blødgøringsanlæg type SM22-F
  • Omvendt osmose-anlæg type RO B1-2 med SE30 styring og forsyningstavle
  • Membranafgasser type MDU 2-8x20 CNVP