|             |Print Print
International site

Plug & Play vandbehandling (WTP-F) til kraftværk

Reference ID: 113075
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

SILHORKO-EUROWATER har leveret vandbehandlingsanlægget til det 40MW store biomassekraftværk i Tilbury Green Power Ltd., som hvert år fyres med ca. 285.000 tons genbrugstræ. Kraftanlægget er konstrueret og drevet af et konsortium ledet af BWSC og med AET som konsortium partner.

Vandbehandlingsanlægget er, med alle interne rørforbindelser og ledninger, komplet fabriksbygget. Hele anlægget er funktionstestet og trykprøvet i vores fabrik og derved klar til brug. Factory Acceptance Testing (FAT) er blevet udført af kraftværksspecialist BWSC. Idriftsættelsen på siten skete på kun 2 dage. En sand Plug & Play løsning.
Dampblæsningen, som er en vigtig milepæl i projektet, blev gennemført som planlagt.

Tekniske data

  • Ydelse: 5 m³/h
  • Ledningsevne: < 0.1 µS/cm
  • Kiselsyre (SiO2): < 20 ppb

Enheder i anlægget

  • WTP-F, vandbehandlingsanlæg, rammemonteret, indeholdende: aktivt kulfilter, blødgøring, RO, membranafgasser, EDI, kilsesyre analysator og centralt styreskab med PLC og HMI
  • Brine maker tank, 3500 l
  • Break water tank, 2000 l
  • Opsamlingstank, 2000 l
  • Pumpeenhed
  • Brine opsamlings pumpeenhed