|             |Print Print
International site

Procesvand til produktion af sodavand

Reference ID: 093796
Branche: Drikkevarer
Applikation: Ingrediensvand, Procesvand

SILHORKO-EUROWATER har designet, produceret, leveret og installeret et vandbehandlingsanlæg til behandling af vand, der anvendes i sodavandsproduktion.  Demineralisering af vandet foregår med kontrolleret blanding for at opnå den krævede alkanilitet i det behandlede udgangsvand.  RO anlæggene er udstyret med frekvensstyrede pumper for at sikre driftssikkerheden. De er desuden udstyret med måleudstyr til at overvåge forskellige parametre som frit klor, ydelse, alkanilitet.

Tekniske data

 • Ydelse, behandlet vand: 2 × 30 m3/h
 • M-alkalinitet: 35-45 mg/l som CaCO3

Raw water quality

 • Total hårdhed: 16 °dH
 • M-alkalinitet: 14 °dH
 • Ledningsevne: ca. 500 μS/cm

Enheder i anlægget

 • Målingsenhed til antiscalant med 2 doseringspumper DDA
 • Mekanisk filtrering inden RO, 2 x EF5
 • Omvendt osmose-anlæg, 2 x RO C3-21 med SE30 control panel
 • 2 × blandings system medSE30 control panel
 • CIP enhed
 • Central styretavle