|             |Print Print
International site

Røggaskondensat rensning på affaldsforbrændingsanlæg

Reference ID: 090190
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Rensning af røggaskondensat

Røggaskondensat fra et affaldsforbrændingsanlæg bliver behandlet med vandteknologi fra SILHORKO. Det fremstillede røggaskondensat er spildevand, som er forurenet med tungmetaller og organiske stoffer. Der kræves flere vandbehandlingstrin, før det rensede vand kan udledes til recipienten.

Vandbehandlingsanlæggene er designet til en ydelse på 3.3 m³/h. Rørsystemet er udført i PP.

Tekniske data

  • Ydelse: 3.3 m³/h

Enheder i anlægget

  • Posefiltre, 2 x EF5 til fjernelse af suspenderet stof
  • Kulfiltre, DCMH 602
  • Ionbytter filter DCMH 602 til fjernelse af kviksølv
  • Ionbytter filter DCMH 602 til fjernelse af tungmetaller
  • Filter DCMH 602 til fjernelse af arsen