|             |Print Print
International site

Redundant omvendt osmose-anlæg til ølproduktion

Reference ID: 105050
Branche: Bryggerier
Applikation: Ingrediensvand

Høj forsyningssikkerhed af rent vand til ølproduktion er sikret ved to redundante omvendt osmoseanlæg, der hver kan producerer 30 m³ afsaltet vand i timen. Anlæggene er af type RO-PLUS, hvor der er fokus på høj vandudnyttelse (høj recovery) for at minimere driftsudgifterne. RO-PLUS er designet til høj vandudnyttelse uden at gå på kompromis med hverken vandkvalitet eller driftssikkerhed.
Korrekt forbehandling af vandet er en absolut betingelse for vedvarende og problemfri drift. Tilgangsvandet indeholder frit klor, og for at beskytte membranerne, fjernes klor i et filter med aktivt kul.  
Et automatisk system til opblanding af afsaltet vand med forbehandlet vand, sikrer den ønskede hårdhed i det producerede vand, så vandkvaliteten passer til brygmesterens krav.

Tekniske data

  • Ydelse: 2 x 30 m³/h
  • Recovery omvendt osmose: 83-85%
  • Demineraliseret vand: <30 µS/cm 

 

Enheder i anlægget

  • Aktivt kulfilter ACTFB60
  • Antiscalent dosering
  • Omvendt osmose-anlæg, 2 x RO-PLUS  C3-24+6
  • Styretavle med Siemens PLC og touchskærm