|             |Print Print
International site

Skyllevand til overfladebehandling i bilindustrien

Reference ID: 113000
Branche: Bilindustri, Overfladebehandling
Applikation: Skyllevand

The customer is a leading supplier of sophisticated forming technology in body construction for premium cars. In their paint shop they use cathodic electrodeposition, also known as cathodic dip coating or cataphoretic painting, which is a high-quality, economical coating process for all submersible metal parts. For this process they require a large volume of rinse water of high quality.

Kunden er en førende leverandør af sofistikeret teknologi til konstruktion af karosseri til luksusbiler. I malerværkstedet anvendes der katodisk elektrogalvanisering, også kendt som katodisk dip-belægning eller cataphoretic painting? som er en højkvalitets, økonomisk coating proces til alle nedsænkede?metaldele. Til denne proces kræves der en stor mængde skyllevand af høj kvalitet.

Efter mere end 20 års drift var det nødvendigt at reparere nogle ødelagte dele og udskifte styringer på de eksisterende demineraliseringsanlæg, men baseret på en rentabilitetsanalyse, bestemte kunden sig for at udskifte hele anlægget med ny og moderne teknologi, der gav mange værdifulde fordele for driften.

Technically speaking, the old demineralizers with co-current regeneration was replaced with UPCORE technology (UPflow COuntercurrent REgeration) because of the following features:

Teknisk set blev de gamle demineraliseringsanlæg med modsat-rettet regeneration udskiftet med UPCORE teknologi (UPflow COuntercurrent REgeration) pga. følgende funktioner:

  • Systemet er selv-rensende, hvilket sikrer et konstant, lavt tryktab og problemfri drift
  • Den optimerede udnyttelse af regenerationskemikalierne fører til reducerede driftsomkostninger

Tekniske data

  • Ydelse: 4 m³/h
  • Ledningsevne: < 5 µS/cm

Enheder i anlægget

  • Posefilter, type 2-EF5-F
  • UPCORE demineraliseringsanlæg, 2 x DPC 600H/1200H