|             |Print Print
International site

Skyllevand til overfladebehandling i produktion af aluminium spraydåser

Reference ID: 121463
Branche: Metalindustrien, Overfladebehandling
Applikation: Skyllevand

Kunden, Ball Aerocan, er markedsleder indenfor produktion af aluminium spraydåser.

Det er meget vigtigt at emnets overflade rengøres grundigt for al snavs, olier og forurenende stoffer inden selve belægningsprocessen, og derfor udføres der i forbehandlingssystemet rensning, skylning og forberedelse af emnets overflade.

SILHORKO-EUROWATER har designet, produceret, leveret og installeret vandbehandlingsløsningen. Anlægget til spædevand indeholder filter med aktivt kul, duplex blødgøringsanlæg og omvendt osmoseanlæg. Vandet fra skyllezonen genanvendes gennem kisfiltre, demineraliseringsanlæg, doseringspumpe og UV desinfektionsenhed.

Tekniske data

 • Ydelse, spædevand: 1 m3/h
 • Ledningsevne:  < 20 µS/cm
 • Ydelse, recirkulationsvand: 5 m3/h
 • Ledningsevne: < 15 µS/cm

Enheder i anlægget

 • Aktivt kulfilter ACM 361
 • Trykfilter FNSA 80
 • Blødgøringsanlæg SM 62
 • Omvendt osmose anlæg B1-4
 • Demineraliseringsanlæg DMHE 901/1201
 • UV desinfektionsenhed
 • Doseringspumpe DDA 7-16