|             |Print Print
International site

Spædevand til fjernvarme

Reference ID: 103891
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Fjernvarmevand

PGNiG er et af de største polske forsyningsselskaber, som har med udvinding og fordeling af naturlige resourcer at gøre.

SILHORKO har designet, bygget og opført et fuldautomatisk vandbehandlingsanlæg til fjernvarmevand og kedelvand.

Tekniske data

Filtrering og blødgøring af vand til videre behandling

 • Flow: 20 m³/h
 • Residual hårdhed: <0.05 °dH


Vand til fjernvarme

 • Flow: 20 m³/h
 • M Alkalinity: <0.5 mval/dm³
 • Conductivity: <25 µS/cm
 • Residual oxygen: <20 ppb 

 

Enheder i anlægget

 • Trykfiltre, 2 x TFB 14
 • Duplex blødgøringsanlæg SMP 1802-F
 • Omvendt osmoseanlæg, 2 x RO B2-24
 • Opbevaringstank med pumpestation til demineraliseret vand
 • Pumpe enhed for fjernvarmevand
 • Vakuumaflufter VD23 AISI 304