|             |Print Print
International site

Spædevand til højtrykskedel

Reference ID: 045228
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

Minimeret installationstid og –arbejde på installationsstedet kan opnås med et SILHORKO rammemonteret vandbehandlingsanlæg. Rammemonterede anlæg leveres komplet med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd, og anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Rammemonterede anlæg kan konstrueres i overensstemmelse med specielle dimensioner, så det passer i de eksisterende eller i nye bygninger.
Dette anlæg er leveret til et nyt kraftværk bygget på bar mark og består bl.a. af varmeveksler, blødgøringsanlæg, omvendt osmose-anlæg, EDI-anlæg og styreskab.

Tekniske data

Ydelse EDI anlæg: 2 x 4 m³/h

Enheder i anlægget

Rammemonteret demineraliseringsanlæg

  • Varmeveksler
  • Blødgøringsanlæg type SMH 902-F
  • Omvendt osmose-anlæg, 2 x RO C2-4
  • Electrodeioniseringsanlæg, 2 x EDI 1-3400e
  • Styreskab
  • Renseenhed til RO på separat ramme (ikke vist)