|             |Print Print
International site

Spædevand til kraftvarmeværk

Reference ID: 006300
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand, Fjernvarmevand

På Randers havn, for foden af den 127 m høje skorsten ligger Verdo (tidligere Energi Randers Produktion A/S). Herfra produceres der årligt 223.000 MWh. Der leveres el til 32.000 modtagere, og der leveres fjernvarme til 10.500 kunder. 
På kraftvarmeværket produceres der el og varme i samproduktion. Der anvendes spædevand til kraftværkskedlen og til fjernvarmenettets distributionsnet. 
Spædevandet til kraftværkskedlen afsaltes efter det patenterede UPCORE princip, der kombinerer alle kendte fordele i afsaltningsprocessen gennem ionbytning, hvor flowretningen for drift og regeneration er modsatrettede. Efter UPCORE anlægget totalafsaltes vandet i et mixed-bed anlæg, hvorved det totalafsaltede vand får en slutledningsevne på under 0.07 µS/cm og et kiselsyreindhold på mindre end 0,01 mg pr. liter. Anlægget omfatter 2 parallelkoblede linier. Hver linie har en kapacitet på 5  m³ pr. time.
Spædevandet til fjernvarmenettets distributionsnet produceres i et omvendt osmose-anlæg (RO-PLUS anlæg). RO-PLUS anlæg er designet til en total vandudnyttelse på op til 90% uden at gå på kompromis med hverken driftssikkerhed eller vandkvalitet. Som forbehandling af fødevandet til RO-anlægget anvendes et blødgøringsanlæg. Vandbehandlingsanlægget har en ydelse på 15 m³ pr. time med en ledningsevne på under 10 µS/cm.
Envidere er PLC-styringen af anlæggene integreret i værkets eksisterende styring (SCADA).

Tekniske data

Kraftværkskedel:

 • Flow: 5 m³/h
 • Ledningsevne: < 0.07 μS/cm
 • Kiselsyre (SiO2): < 0.01 mg/l

Fjernvarme

 • Flow: 15 m³/h 
 • Ledningsevne: < 10 μS/cm

 

Enheder i anlægget

Kraftværkskedel:

 • Demineraliseringsanlæg UPCORE duplex
 • CO2 degasser
 • Mixed bed anlæg MBA 600 duplex

Fjernvarme:

 • Blødgøringsanlæg STFA 1802
 • Testomat ECO
 • Omvendt osmose anlæg RO-PLUS 03-12+3