|             |Print Print
International site

Ultra-rent vand til dampturbine

Reference ID: 142600
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

Kunden er et affaldsforbrændings-anlæg, der anvender ultra-rent vand som spædevand til højtrykskedlen.

Vandbehandlingsløsningen fra SILHORKO-EUROWATER består af flere demineraliseringsanlæg, baseret på ionbytterteknologi. Dette gør driften sikker og pålidelig, selv i situationer, hvor en stabil råvandskvalitet ikke kan opretholdes.

Kapaciteten er på 8 m³/h bestående af et system baseret på UPCORE teknologi, som sikrer lav ledningsevne, lavt kemisk forbrug og et konstant lavt tryktab.

For at reducere det kemiske forbrug yderligere, er der placeret en CO2 afgasser mellem kation og anion ionbytterne som en integreret del af demineraliseringsanlægget.

Efter UPCORE anlæggene poleres vandet i et fælles mixed bed anlæg, der efterlader det demineraliserede vand med en slutkvalitet på under 0.2 µS/cm.

Tekniske data

  • Flow: 8 m³/h
  • Ledningsevne < 0.2 µS/cm
  • Kiselsyre < 10 ppb

Enheder i anlægget

  • Duplex UPCORE demineraliseringsanlæg
  • CO2  afgasser, 2 x modul 15
  • Mixed bed anlæg type MBA 901
  • Styretavle med PLC