|             |Print Print
International site

Vand til celluloseproduktion

Reference ID: 068926
Branche: Kemisk industri
Applikation: Ingrediensvand, Procesvand

SILHORKO-EUROWATER har leveret et vandbehandlingsanlæg til en kemikalievirksomhed med høje krav til pålidelighed og vandkvalitet, og et særligt fokus på kiselsyre og ledningsevne.

Vandet bliver blødgjort og efterfølgende demineraliseret igennem double-pass omvendt osmose. Ved at bruge et double-pass RO system, frem for single-pass, opnår permeaten en højere kvalitet. 

Tekniske data

  • Ydelse: 2,0 m³/h
  • Ledningsevne: < 0,1 μS/cm
  • Kiselsyre: < 0,02 mg/l

Enheder i anlægget

  • Duplex blødgøringsanlæg, SMH 362-F
  • Online måling af hårdhed
  • Dosering af NaOH
  • Double-pass omvendt osmose, DPRO 02-8/6
  • Central styretavle med PLC