|             |Print Print
International site

Vand til højtrykskedler med dampturbine

Reference ID: 119289
Branche: Kraft-varmeværker
Applikation: Kedelvand

EC Gliwice er den strategiske, lokale leverandør af fjernvarme til industrielle og offentlige bygninger med en kapacitet på 67 MWt.

I forbindelse med at SFW Energia udvidede elproduktionen, opstod behovet for at anvende vand i overensstemmelse med standarderne PN-EN 12952-10 and PN-EN 12952-12.

Vandbehandlingsanlægget er designet og bygget til at levere spædevand til hhv. højtrykskedlerne og fjernvarmenettet. 

SILHORKO-EUROWATER har stået for ombygningsprojektet og leveret hoved-komponenterne til det komplette vandbehandlingsanlæg samt udført opstart og klargøring af den endelige dokumentation.

Parallelt med EDI modulet er der installeret et mixed bed-anlæg som ekstra sikkerhed.

Tekniske data

  • Total ydelse: 12 m³/h
  • Ledningsevne: < 0,06 uS/cm
  • Kiselsyre SiO2: < 20 ppb

Enheder i anlægget

  • Dosering af biocid
  • Double Pass Omvendt Osmose, DPRO C3-12/9
  • NaOH dosering
  • Elektrodeioniseringsanlæg, EDI 2-5000e
  • Mixed Bed anlæg til regeneration Off-site, EUREX 1201