|             |Print Print
International site

Vandbehandlingsanlæg til kyllingefarm

Reference ID: 114113
Branche: Landbrug og gartnerier
Applikation: Kølevand, Vand til lufbefugtning

Til opdræt af kyllinger anvendes afsaltet vand af høj kvalitet til hhv. højtrykskøling og luftbefugtning.

Vandet hentes op fra egen boring og gennemgår en række behandlingstrin. For det første fjernes jern og mangan fra grundvandet i et automatisk trykfilteranlæg. Herefter fjernes kalken for at beskytte det efterfølgende membrananlæg mod kalkudfældninger. Sidste behandlingstrin består af et omvendt osmose-anlæg, der fremstiller den ønskede vandkvalitet uden salte.

Tekniske data

  • Ydelse: 1,5 m3/h
  • Ledningsevne: < 20 µS/cm

Enheder i anlægget

  • Trykfilter NSB 60
  • Blødgøringsanlæg SM 82
  • Omvendt osmoseanlæg B1-5