|             |Print Print
International site

Vildbjerg Vandværk

Reference ID: 140725
Branche: Vandværker
Applikation: Drikkevand

Vildbjerg Vandværk, nær Herning, har gennemgået en komplet renovation. SILHORKO har stået for maskinleverancen, herunder vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke og udpumpningsanlæg.

Vandværket står nu som et topmoderne vandværk, der forsyner ca. 2.900 husstande med rent drikkevand. Derudover er der taget særligt hensyn til den årlige fodboldturnering, Vildbjerg Cup, hvor byen i en uge er vært for knap 20.000 unge spillere og familie. Dette stiller store krav til forsyningssikkerhed, idet der ikke er nogen nødforbindelse til et andet vandværk. Vildbjerg Vandværk er derfor sikret med redundant behandlingsanlæg, ekstra forsyningspumper, og endda generator i tilfælde af strømsvigt. 

Løsningen er opbygget med to separate behandlingslinjer, begge udstyret med iltningsanlæg, og to trykfilteranlæg. Under normale driftsforhold arbejder linjerne skiftevis, men ved et stort vandbehov kan linjerne arbejde simultant. Inden det rene drikkevand pumpes ud til forbrugerne, opsamles det i to rentvandsbeholdere i rustfrit stål, der er placeret fritstående inde i selve vandværksbygningen.

Vandværket rummer markedets mest avancerede udstyr til modulerende iltning, turbiditetsstyret returskylning med kvalitetsskyl, online monitorering af vandkvaliteten og bakteriologisk barriere. Her er der når som helst garanti for rent drikkevand.

Tekniske data

  • Ydelse trykfilteranlæg: 2 x 75 m3/h
  • Ydelse udpumpningsanlæg: Op til 320 m3/h

Enheder i anlægget

  • Trykfiltre, 4 x TFB 75 opstillet i to parallelle linjer med for- og efterfilter
  • HACH analysepanel til online måling af turbiditet, ilt, pH, temperatur, ledningsevne og redox
  • Udstyr til iltning og returskyl
  • Rentvandstanke i syrefast rustfrit stål, 2 x 450 m³
  • Udpumpningsanlæg