Bestil vandanalyse

For at kunne dimensionere et filteranlæg er det nødvendigt at kende kvaliteten af råvandet/-grundvandet. Derfor tilbyder SILHORKO at lave den nødvendige vandanalyse, hvis ikke der findes en råvandsanalyse af nyere dato. Vores laboratorium er ikke godkendt til at udføre bakteriologiske undersøgelser, og vi må derfor henvise til et godkendt laboratorium hvis en sådan ønskes.

Råvandsprøven analyseres, og resultaterne danner baggrund for beregning og valg af løsning.
De faktorer, der primært beregnes efter, er indholdet af aggresiv kulsyre, jern, mangan og ammonium. Vandanalysen er et vigtigt redskab i forhold til overholdelse af den gældende lovgivning for kvaliteten af drikkevand.

En vandprøveflaske kan rekvireres ved at udfylde nedenstående skema. Både vandprøveflasken og analysen er gratis. Felter markeret med * skal udfyldes.

Antal vandprøveflasker 
Kundenr. 
Firmanavn* 
Navn eller ref.* 
Adresse* 
Postnr. og by* 
Telefon* 
E-mail 
Kommentarer 
 

Så snart der er trykket på "Send", skiftes der til en anden side, hvor henvendelsen bekræftes.  

Læs også

 

Links